Advarsel mot å trekke seg bort fra Guds Nåde

Jag etter fred med alle og etter helliggjørelse, for uten den skal ingen se Herren. Hebr 12,14

25. nov. 2012

Guds kraft

Evangeliet, Guds kraft til frelse
rom 1:16 For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for alle som tror, jøde først og så greker.17 For i det åpenbares Guds rettferdighet, av tro og til tro, slik det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved tro.
1brev til peter1:Et levende håp
3 Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde! 4 Vi skal få en arv som aldri forgår og ikke flekkes til eller visner. Den er gjemt i himmelen for dere 5 som gjennom Guds kraft blir bevart ved troen, så dere skal nå fram til frelsen; den ligger alt ferdig til å åpenbares ved tidens ende.


Det levende håp er å kjenne Guds kraft 

20. okt. 2012

Gud er vår tilflukt og vår styrke!

Hvis vi er motløse og ikke skjønner hvor hjelpen skal komme fra,så la oss si dette ordet fra bibelen høyt:" GUD ER VÅR TILFLUKT OG VÅR STYRKE,EN HJELP I TRENGSLER,FUNNET OVERMÅDE STOR" Gud kan hjelpe for han er allmektig.Og Gud vil hjelpe forhan er kjærlighet.kjærligheten må alltid hjelpe.Derfor kan vi være sikre på at han alltid hjelper oss.
Salme 46,2

5. okt. 2012

Elsk synderen men hat synden!

3. okt. 2012

Gode vitner ?

Ja hvem vil vel ikke være det? I dag så bestemte jeg meg for å vitne, eller jeg sa til Gud rør ved min munn og ved mine øyne viss  det er din vilje,vet ikke om han gjorde det , for jeg kjente ikke noe spesiell kraft før hun skulle gå,da kom gleden:)

Da damen var gått spurte jeg Gud: Er jeg  god til å vitne? , ba litt å slo rett opp i bibelen der Jesus sa i:Markus 16:Disiplenes oppdrag
15 Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alle mennesker!16 Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt.17 Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål,18 og de skal ta slanger i hendene; og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. De skal legge hendene på syke, så de blir friske.

Hvordan er det med deg? Kjenner du noen spesiell kraft når du vitner?
  


2. okt. 2012

Vi venter på en herlig morgendag!


Gi ikke opp selv om du er trett eller svak

1. okt. 2012

Ta hele verden, jeg velger Jesus!


1kor 9:24 Vet dere ikke at de som er med i et løp på idrettsbanen, de løper alle sammen, men bare én vinner seiersprisen. Løp da slik at dere vinner den!25 En idrettsmann må nekte seg alt. Han gjør det for å vinne en krans som visner, vi for å vinne en krans som aldri visner.26 Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål, og jeg er ikke lik en bokser som slår i løse luften.27 Nei, jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystre, for at ikke jeg som har forkynt for andre, selv skal bli forkastet.
 Å følge etter Jesus
Lukas 23 Så sa han til alle: «Den som vil følge etter meg, må fornekte seg selv og ta sitt kors opp hver dag, og følge meg.24 For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, han skal berge det.25 Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men mister seg selv og går til grunne?


Den som våger å miste seg selv har alt å vinne!

30. sep. 2012

Jeg fant jeg fant

"Jeg fant dine ord og åt dem, de var til glede for meg. Og det var en fryd for mitt hjerte at ditt navn er nevnt over meg, Herre, Allhærs Gud"

Jeremia 15:16
 "For det skal komme en tid da de (vi) ikke skal tåle den sunne lære; men etter sine (våre) egne lyster skal de (vi) ta seg (oss) lærere i mengdevis, ettersom det klør i øret på dem (oss)."
2. Timoteus 4:3

27. sep. 2012

*God on the Mountain* - Lynda Randle


Husk Herren er med alltid!♥

25. sep. 2012

Tålmodighet og utholdenhet

Herrens veier er uransakelige, han fører meg hit og dit, og jeg strever med tålmodighet og utholdenhets frukter. Hvor vanskelig er det å lære. Men Herren vet best og hvordan det skjer så jeg legger alt i hans hender, amen.

 Hvordan er det med deg sliter du med dette? 

4. aug. 2012

Rettferdigheten er en gave

Det er en helt enorm forskjell på menneskets egen selvrettferdighet og rettferdigheten som er en Guds gave. Et selvrettferdig menneske roser seg selv,mens den rettferdighet som Gud gir,får en til å opphøye Kristi fullbragte verk. " Døden fikk herredømme på grunn av et menneskets fall. Hvor mye mer skal da ikke de eie livet og få herredømme ved den ene,Jesus Kristus,de som tar i mot Guds store nåde og rettferdighetens gave"(Rom.5:17)

31. jul. 2012

TRO

Det er alltid like underlig når den Hellige Ånd nekter oss å forkynne evangeliet, det er på en måte at Herren beveger seg kun i tro, han leter etter tro slik at evangeliet kan bli forkynt, vi lever i den siste tid og Herren selv har sagt: Mon tro om jeg finner troen på jorden.

29. jul. 2012

En ny skapning

Derfor,hvis noen er i Kristus,er han en ny skapning.Det gamle er borte,se,det nye er blitt til (2kor,5:17).
Den nye fødselen gjør oss til nye skapninger.Vi er skapt til avbildninger av Jesus Kristus(kol,1:3,10). I vårt hjerte er vi blitt lik Kristus.For å leve lik Kristus må vi kle oss i det nye menneske,det som stadig fornyes etter sin skapers bilde(kol3:10). Dette skjer gjennom FORNYELSEN AV VÅRT SINN VED GUDS ORD,og ved at vårt legeme underkaster seg ordets autoritet(rom12:2,ef4:23-24).

Tonereise - Kilden

Tonereise - Jesus Gjør Meg Stille

24. jul. 2012

Visjon Norge - Evangeliesenteret

Hele uka går det møter fra Østerbostevnet, veldig oppløftende de jeg har fått med meg med Åleskjær og Fagervik. Takk og Ære til Gud som bruker mennesker som oppmunterer andre.


Ords 11: 25 Den som sprer velsignelse, trives godt,
den som kvikker opp andre, blir oppkvikket selv.

20. jul. 2012

God natt :)

Salme 127 :  Hvis ikke Herren bygger huset,
arbeider bygningsmennene forgjeves.
Hvis ikke Herren vokter byen,
våker vaktmannen forgjeves.
2 Forgjeves står dere tidlig opp,
forgjeves går dere sent til bords
og spiser brødet som dere har slitt for.
Det samme gir han sine venner mens de sover.

10. mai 2012

Mennesker med sjel uten Ånden

Judas brev 1:17 Men dere, mine kjære, må huske det som er forutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostler,18 da de sa til dere: «I den siste tid skal det komme folk som spotter og følger sine egne ugudelige lyster.»19 Dette er de som skaper splittelse; de har sjel, men Ånden har de ikke.20 Men dere, mine kjære, må bygge dere selv opp på deres høyhellige tro og stadig be i Den Hellige Ånd.21 Hold dere i Guds kjærlighet, mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi miskunn, som gir dere evig liv.22 Dem som tviler, skal dere ha barmhjertighet med.23 Andre skal dere redde ved å rive dem ut av ilden. Og noen skal dere ta dere av, men vær varsomme så dere til og med avskyr kappen som er flekket av sanselighet!

8. mai 2012

Predikant velsigner løgnen om barnedåpen.

Hørte nettopp på en predikant som sa det var helt greit at noen forkynte barnedåp selv om han trodde på den bibelske dåpen selv. Hvorfor ikke kalle en spade for en spade? Er han redd for å bli forfulgt for sannhetens skyld? De som forkynner barnedåp er vranglærere! Sånn er det bare, for de som tilber Gud må tilbe i Ånd og Sannhet. Sannheten står skrevet i Bibelen, da kan ikke mennesker lage sine egne regler og ritualer. Det er ikke riktig av en predikant å velsigne løgn og bedrag.

26. apr. 2012

Demonene fikk bønnesvar.

    6 Da han fikk se Jesus langt borte, kom han løpende, kastet seg ned for ham 7 og ropte høyt: «Hva har du med meg å gjøre, Jesus, Sønn av Den Høyeste Gud? Jeg ber deg for Guds skyld, pin meg ikke!» 8 For Jesus hadde sagt til ham: «Far ut av mannen, du urene ånd!» 9 Jesus spurte ham: «Hva er ditt navn?» Han svarte: «Mitt navn er Legion; for vi er mange.»10 Og han bønnfalt Jesus om at han ikke måtte sende dem ut av bygden.11 Nå gikk det en stor svineflokk og beitet der ved fjellet,12 og de urene ånder bad ham: «Send oss bort til svinene, så vi kan fare inn i dem!»13 Det gav han dem lov til. Da fór de urene ånder ut av mannen

Hvorfor fikk de bønnesvar om at Jesus ikke måtte sende dem ut av bygda? Det var fordi Jesus visste hva menneskene ville be han selv om, å dra fra bygda deres.

14 De som gjette dem, løp av sted og fortalte det i byen og grendene omkring, og folk kom ut for å se hva som hadde hendt.15 Da de kom fram til Jesus, så de den besatte sitte påkledd og ved sans og samling – han som hadde vært besatt av alle åndene. Da ble de forferdet.16 De som hadde sett det hele, fortalte hvordan det var gått for seg med den besatte og med svinene.17 Og folket bønnfalt Jesus om å dra bort fra bygdene deres.22. apr. 2012

Hva er galt med dagens predikanter?

Ja jeg lurer jeg altså! De snakker jo om alt annet enn Guds ord i sine taler.  Det er Guds ord som skal ha fremgang,  ja bibelen sier: Han skal vokse vi skal avta! Videre sier den at vi skal la våre egne ord være få. Det er Guds ord som gir frelse,tro,helbrdelse og visdom og forstand. På meg virker det som at dagens predikanter vitser og prater om alt mulig annet. Skammer de seg over evangeliet som er en kraft til frelse for hver den som tror?
 
Kilde:
Apg 12,24   Joh 3,30   Joh 14,24   1 Pet 4,11  Luk 21,33 

21. apr. 2012

Godt å vite!

Har jeg ikke befalt deg:Vær frimodig og sterk! Frykt ikke,og vær ikke redd! For Herren din Gud er med deg i alt det du tar deg fore. Jos 1:9

18. apr. 2012

Hvem skal vi gå til?

Hvem skal man gå til om man føler man kommer til kort  i syndens bedrag?Menneskelige psykologer,leger  eller venner?Ingen av disse kan helbrede deg fra den iboende synd. Det er kun Jesus som duger og kan gjøre noe med det.

16. apr. 2012

Ære og heder

Hva mennesker mener og tror om oss bør ikke bety noen ting, det viktigste er at vi er der og gjør det Herren ber oss om. Joh 12:26 Om noen vil tjene meg, må han følge meg, og der jeg er, skal også min tjener være. Den som tjener meg, skal få ære av Faderen. Joh 12,43 De ville heller ha ære av mennesker enn ære av Gud. Joh 5:44 Hvordan kan dere tro, dere som gjerne vil ha ære av hverandre og ikke søker ære hos den eneste Gud? Spør deg selv hvilken ære du søker, fra mennesker eller fra Gud?

15. apr. 2012

Hver gren i meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver gren som bærer frukt, den renser han, så den kan bære mer frukt. Joh 15:2. Her taler Kristus om noen grener i ham som ikke bærer frukt, at de skal tas bort. Ja, kastes bort, visne og brennes (v.6). Det er jo forferdelige ord den kjærlige og ømme Herren taler her. Og spesielt når han kaller disse for grener i seg! Hva kan det være han mener med dette? Når han kaller dem grener i seg, er det sikkert nok ikke meningen at noen virkelig på rett måte kan bli værende i ham, i troen, og likevel ikke bære frukt, så de blir forkastet. For han sier like nedenfor at «den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt». Men Herren vil med disse ordene, grener i meg, gi et fint og skarpt uttrykk for hvor stor likheten mellom de ekte og de uekte barna kan være. Hvor mye kristelighet, bekjennelse og utvortes samfunn med ham og med de sanne kristne et menneske kan ha. Og likevel ikke eie det sanne livet, saften og kraften av ham, dette som skulle bevises gjennom fruktene. Både innholdet og måten han taler på her, er altså det samme som når Herren taler om de ti jomfruene som gikk for å møte brudgommen. Hvor fem av disse er uforstandige, har ikke olje, og blir stengt ute for all evighet. Og det samme i hans tale til engelen for menigheten i Sardes: «Du har navn av å leve, men du er død». La oss nå se nærmere på disse Jesu Kristi ord om disse ekte, gode grenene, disse som bærer frukt. Vi ser at dem renser vingårdsmannen. Han skjærer, tukter og bøyer dem. Han tar bort det som hindrer veksten, og lar dem ikke vokse slik de selv vil. Mens derimot de som ikke bærer frukt får slippe vingårdsmannens kniv. De får være i fred, slipper tukt, og blir ikke renset. For - de skal til og med bare brennes. Det som spesielt kjennetegner disse er altså: 1: At de ikke bærer frukt. 2: At de ikke blir tuktet og renset av vingårdsmannen, men får leve og vokse fritt og uhindret som de vil. Stopp nå opp et øyeblikk! For her skulle vel hver éneste en ha god anledning til å prøve seg selv og sin egen tilstand. I gudsfrykt og oppriktighet mot seg selv prøve seg på slike Kristi egne ord. Men, - å for en nød! Det viser seg straks at vingårdsmannens kniv ikke treffer de uekte grenene, men bare de ekte. At «de som burde frykte, de frykter ingen ting. Og de som ikke burde frykte, de frykter». Her vil det vise seg et uhyggelig tegn hos mange: De er ikke en gang i stand til å frykte for sin tilstand, eller et eneste øyeblikk prøve seg selv. Deres lune følelse av trygghet, deres kristelighet og fine liv, gir dem en kjødelig visshet. De er tilfreds med seg selv. Og Jesu ord farer bare forbi dem som været. Å, måtte nå bare det øyeblikket være kommet for noen -, det øyeblikk du av Guds nåde ble gitt anledning til å se hva det er du ennå mangler! At du fikk våkne opp fra din hemmelige død og falske åndelighet! Du håper du er en kristen, at du lever i troen og eier Guds nåde. Du har kanskje sånn en fred over deg, sånn en tillit i bønnen, en kjærlighet til Guds ord. Ja, så mange bevis, synes du, på Guds kjærlighet, at du umulig kan tro annet enn at du lever under hans nåde. Kanskje tenker du også frimodig: Jeg har jo lenge vært med blant de kristne, har skilt meg ut fra verden. Ja, fått smake hån på grunn av min gudfryktighet. Jeg har kjempet for Kristi sak, deltatt i kristen virksomhet -. Det er jo noe alle vet; at jeg er en kristen o.s.v. Ja vel, dette er alt sammen godt og vel, - tusenvis har ikke så pass å vise til. Men, kjære deg: Ikke noe som helst av alt dette er noe bevis på at du er en levende og sann kristen! For likheten mellom de ekte og de uekte grenene, mellom de kloke og de uforstandige jomfruene, er så stor at du med alt det du her har, likevel kan være bedratt. Prøv deg derfor på den måten som Ordet lærer deg. Det Kristi ord vi har for oss i dag, og alt Guds ord, forkynner med styrke at troen skal bevise sin ekthet gjennom fruktene som kommer av den. Riktig nok er en kristen skrøpelig, og faller. Visst nok er nåden stor, uforskyldt og overstrømmende. Det er det ingen tvil om. Men der er likevel noen bestemte virkninger og frukter som, selv hos de svakeste nådebarn, alltid følger av troen, Ånden og den nye fødselen. Og det er disse fruktene og virkningene det nå er spørsmål om. Da tenker du kanskje på noen gode gjerninger som du gjør, noen synder du har avlagt, visse åndelige evner du har, den kristne virksomheten du deltar i... Og så tenker du at dette vitner da om at du har en levende tro. Men undersøk da om Guds ord også sier dette er nok. I Mat 7:22-23 sier Herren: «Mange skal si til meg på den dag: «Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut demoner i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn?» Da skal jeg bekjenne for dem: «jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra meg, dere ugjerningsmenn!»

11. apr. 2012

Hvorfor er jeg redd for deg sannhet, hvorfor går jeg unna når jeg kjenner din frihet og salvelsen i din nærhet......Fortell meg å Herre hva jeg er redd for? I deg er jeg jo fri,hvorfor vil jeg da leke med ilden og det forbudte når jeg vet dens onde frukter? Lær meg å Herre å forkaste de dødelige frukter selv når de står der og funkler, lær meg å Herre å hvile i din skygge og drikke av den levende kilde. Du Herre vet hva jeg trenger,riv ned alt som stenger så jeg kan spille på de riktige strenger,for det er de som virkelig fenger og jeg kan være trygg i alt som hender.

7. apr. 2012

Ånden eller snikveier?

Det er bedre å følge ånden enn å være populær ved å gå snikveier.

6. apr. 2012

Jeg blir kvalm


Samtlige predikanter gjør meg kvalm, jeg kjenner hykleriet og det ekle ved å høre dem. Hva kommer dette av? Jo jeg har mine teorier, de forkynner et budskapt bygd på teori uten kraft. Enda Herren har sagt vi skal vente med å vitne til kraften er over oss.  Frafallets time er her. Mange falske lærere,profeter osv.Jesus sa jo dette skulle skje.Og hvorfor i all verden har disse predikantene så stort behov for å kalle seg doktorer? Det er Gud som er lege!

28. mar. 2012

Menneskenaturen og den gudommelige naturen

Ånden er villig men kjødet er skrøpelig.

14. mar. 2012

Ofte glemt, men Jesus sa vi skulle fortelle om denne kvinnen som et minne om henne

  
Jesus blir salvet i Betania
Mark 14:3 Jesus var nå i Betania hos Simon den spedalske. Mens de satt til bords, kom det inn en kvinne med en alabastkrukke med ekte og meget kostbar nardussalve. Hun åpnet krukken og helte salven ut over hans hode. 4 Noen som var der, sa forarget til hverandre: «Hva skal denne sløsingen med salve være godt for? 5 Den kunne ha vært solgt for mer enn tre hundre denarer og pengene gitt til de fattige.» Og de skjente på henne. 6 Men Jesus sa: «La henne være! Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot meg. 7 De fattige har dere alltid hos dere, og dere kan gjøre vel mot dem så ofte dere vil; men meg har dere ikke alltid. 8 Hun gjorde det hun kunne, og salvet på forhånd mitt legeme til gravferden. 9 Sannelig, jeg sier dere: Overalt i verden hvor evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde, fortelles til minne om henne.»
  

8. mar. 2012

Synd og formaningJeg synes man skal være mere  ærlig med sine trossøsken, når man ser eller skjønner at folk bryter med Guds bud/sannheten. Man skal ikke være redd for å si i fra/formane til rett vei.Om vi ikke sier i fra ja da bli vi medskyldig  i  at mennesker dør bort fra samfunnet med Gud.

Esekel33:8 Hvis jeg sier til en ugudelig mann: «Du skal sannelig dø», og du ikke advarer ham mot det livet han fører, da skal han dø fordi han har syndet. Men deg vil jeg kreve til ansvar for hans død. 9 Men advarer du ham mot hans gudløse liv for at han skal vende om, og han likevel ikke vender om, da skal han dø på grunn av sin synd. Men du har berget livet.

Romerne 6:23 Syndens lønn er døden, men Guds nådes gave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.


Jak 1:14 Den som blir fristet, lokkes og dras av sitt eget begjær.15 Når begjæret er blitt svangert, føder det synd, og når synden er moden, føder den død.16 Ta ikke feil, mine kjære brødre!

Hebr 3:12 Brødre, se til at ikke noen av dere har et ondt og vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud.13 Dere skal oppmuntre hverandre hver dag, så lenge det heter «i dag», for at ingen av dere skal la seg bedra av synden og bli forherdet.14 Vi har jo fått del i Kristus. Vi må bare helt til slutt holde fast ved det grunnlag vi hadde i den første tid.15 Når det heter:
I dag, om dere hører hans røst,
så forherd ikke deres hjerter
som den gang de trosset meg,
16 hvem var det da som hørte, men likevel var trassige? Var det ikke alle de som drog ut av Egypt, ledet av Moses?17 Hvem var det han hadde avsky for i førti år? Var det ikke de som syndet og falt døde om i ørkenen?18 Og hvem var det han mente da han sverget at de ikke skulle komme inn til hans hvile? Var det ikke de som var ulydige?19 Vi ser altså at det var vantro som gjorde at de ikke kunne komme inn.
  
Sier ikke vi fra er vi feige, og i følge Åp skal de feige tilbringe evigheten med satan i den 2 død.
Åp 21: 8 Men de feige, de vantro og vanhellige, de som myrder og som driver hor, trollmenn og avgudsdyrkere og alle løgnere, deres plass skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død.»
  

Heb12:11 All tukt synes vel i øyeblikket å være mer til sorg enn til glede. Men siden gir den fred og rettferd som frukt hos dem som er blitt oppøvd ved den.

7. mar. 2012

Fjellgrunn= Å gjøre hva Jesus sier og befaler

Huset bygd på fjell
24 Den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en klok mann som bygde huset sitt på fjell.25 Regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det hadde sin grunnvoll på fjell.26 Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand.27 Regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort

♥ Jesus ♥

Joh 7:16 Jesus svarte: «Min lære er ikke min egen, den er fra ham som har sendt meg.17 Den som vil gjøre hans vilje, skal kjenne om læren er av Gud, eller om jeg har den fra meg selv.6. mar. 2012

Loven og Ånden er som Hånden i Hansken

De hører sammen både loven og ånden, for loven er av Ånden og Gud er Ånd.
Jesus sa vi skulle tilbe både i Ånd og sannhet.                                                                                      
 Han sa også at han ikke var kommet for å oppheve loven, for hadde loven vært opphevet ja da hadde alt vært lov og Gud kunne ikke dømme mennesker for noen ting. Ikke nok med det, vi hadde fått en ny jord med lovbrudd, ja synd og død.

Jesus kom og fullførte denne loven som et menneske.

Hva er å fullføre? Jo han levde den ut til pungt og prikke uten synd. Ikke nok med det han kom med den fulle sannhet og nåde når det gjalt loven og dens krav.

Full belysning åpenbaring av sannheten i Loven får du der hvor Jesus snakker om hva vi har hørt før altså hva som er sagt til fedrene hva loven angår ang. drap og sinne ,ekteskap og skilsmisse,ed og ærlighet om å gjengjelde ondt med godt og elske våre fiender.

Vi har altså fått en NY PAKT som er langt strengere en den GAMLE PAKT. Ja veien er smal det kan man trygt si. For Jesus sier vi må langt overgå det som før har vært

Så spørsmålet er hvordan skal vi klare dette? Jo vi må tro på Jesus og det han sa Det nytter ikke tro på Jesus og ikke det han sa. Ja vi skal bli dømt etter Jesu ord på den siste dag for Jesus sa :Joh 12:44 Men Jesus ropte ut: «Den som tror på meg, tror ikke på meg, men på ham som har sendt meg.45 Og den som ser meg, ser ham som har sendt meg.46 Jeg er kommet som lys til verden, for at den som tror på meg, ikke skal bli i mørket.47 Den som hører mine ord og ikke tar vare på dem, dømmer ikke jeg. For jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden.48 Den som avviser meg og ikke tar imot mine ord, har likevel en dommer: Det ord jeg har talt, skal dømme ham på den siste dag.49 For jeg har ikke talt ut fra meg selv, men Faderen som har sendt meg, han har gitt meg befaling om hva jeg skal si og tale.50 Og jeg vet at det han vil med sin befaling, er evig liv. Det jeg taler, taler jeg slik Faderen har sagt meg.»

Jesus kom med nåden, forbannelsen er borte i Ham, for  om vi feiler/synder vi kan vi bekjennne og omvende oss i kraft av hans blod så han renser oss for all urett. Gjør vi det kan hverken djevelen eller noe menneske anklage oss. For det er Gud som er vår dommer og frigjører. TILGITT og FRIKJENT  Hemmeligheten er å bli i hans ord som også skal dømme oss på den siste dag, for på den måten kan vi Hellige oss i sannheten og få kraft til å utføre det som er Guds vilje. Hans ord er ÅND OG LIV  

 Men om vi ikke tror på Moses og det han sa, ja da er det umulig og tro på det Jesus sa for han åpenbarer en mere streng og fullkommen lov. 

2. mar. 2012

27. feb. 2012

Jesus er Herre

Det er Herren man må tjene og adlyde, ikke mennesker og dems ønsker, og evt krav.

26. feb. 2012

Ord til de svake og uforstandige i denne verdens øyne.

Se aldri ned på andre menneskers svakhet og uforstandighet, for du som går for å være vis kan plutselig bli til skamme.1 Kor 1:.27 Men det som går for å være uforstandig i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Det som regnes som svakt i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme.28 Det som står lavt i verden, det som blir foraktet, det som ingenting er, det utvalgte Gud seg for å gjøre til intet det som er noe,29 for at ikke noe menneske skal rose seg overfor Gud.30 Dere er hans verk ved Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning,31 for at den som roser seg, skal rose seg av Herren, slik det står skrevet.

♥Amen♥

23. feb. 2012

Opprykkelsen før eller etter trengselen?
Ha det samme sinnelag og samme lære sier skriften, likevel finnes det  like mye ulike syn som det finnes ulike sokker. Jeg har lyst å diskutere med deg med skriften  i hånd, for det er jo den vi må forholde oss til  og ikke våre egne meninger og ønsker.

Da hører jeg gjerne hva du tror og hvilke skriftsteder som bekrefter din tro:)

Jeg selv tror opprykkelsen skjer etter den store trengsel.

21. feb. 2012

Låt oss alla en gång mötasJa det er dette som må være vår bønn, for Gud vil at alle mennesker skal bli frelst å komme til sannhets erkjennelse.

18. feb. 2012

Ord motatt.

Si ikke:"Jeg vil gjengjelde ondt med ondt" vent på Herren så hjelper han deg.15. feb. 2012

Trelldomsånden må brytes i Jesu navn


Jeg har blitt mye mer kjent med den etter jeg begynte å bruke internett. Ja for mange ganger er det noe som plager meg til tider. F.eks at jeg leser et innlegg og føler at jeg MÅ svare for å være høflig eller at noen kontakter meg f.eks og jeg føler at jeg MÅ svare enda Gud ganske sikkert ikke vil at jeg skal gjøre det, iallefall ikke på det gitte tidspungt i en slags trelldom. Jeg vet ikke om dere forstår hva jeg mener, eller om dere kan ha kjent på det samme? Trelldomsånden sier alltid du MÅ,du BURDE,du SKAL, jeg prøver å tenke slik at om det er kjærligheten som prøver å kontakte meg så er den tålmodig og langmodig. Den krever ikke.

12. feb. 2012

HVA SIER BIBELEN OM EKTESKAPET?


Det er mange meninger ute å går når det gjelder ekteskapet, men det som er viktig å vite er hva Gud mener og har sagt om dette. For vi må bygge våre liv på sannheten og ikke i selvbedrag og løgn. Jak1:22 

Matt19: 3 Noen fariseere kom for å sette ham på prøve, og de spurte: «Har en mann lov til å skille seg fra sin hustru av en hvilken som helst grunn?» 4 Han svarte: «Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen av skapte dem til mann og kvinne 5 og sa: Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett. 6 Så er de ikke lenger to; deres liv er ett. Det som altså Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille.» 7 De spurte ham: «Hvorfor har da Moses bestemt at mannen skal gi hustruen skilsmissebrev, og så kan han skille seg fra henne?» 8 Han svarte: «Fordi dere har så harde hjerter, gav Moses dere lov å skilles fra hustruen. Men fra begynnelsen av var det ikke slik. 9 Jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd.»Som vi leser ser vi at  de ville sette Jesus på en prøve, Jesus svarer at Gud skapte dem til mann og kvinne, dermed slår han fast at det er kun mann og kvinne som kan gifte seg og bli ett, dette  utelukker mann og mann, kvinne og kvinne da skriften kaller dette sviktende dømmekraft, forvillelse og  noe som er avskyelig for Herren .Rom 1:25-32  3Mos 20:13 
Så sier Jesus som er hyrden, sannheten, veien og livet: at man ikke kan skille seg av noen annen grunn enn hor. Da er det altså ikke rom for noe annet, dette er da eneste grunnlag.Gifter man seg da med en annen begår man ekteskapsbrudd. I Malaki 2:16 sier Herren at han hater skillsmisse.

Hvor lenge varer ekteskapet? Jo bibelen forteller at ekteskapet gjelder til den ene parten er død.
Rom7:2 Man kan da ikke gifte seg med en annen så lenge den ene part er i live. Bibelen forteller at det å gifte seg igjen før dette er å drive hor. Man må da leve som enslig,avholdene i følge skriften. Til det må jeg si man virkelig må leve nær Herren for å klare, Ja Herren selv kan bli din ektemann står det i Jesaja 54:5

 Hvilke konsekvenser får det  om man bryter ekteskapet?

Man arver ikke Guds rike er bibelens ord.
1Kor 6:9  Heb 13:4  Gal 5:19  efeserne 5:5 Åp21:8  Les også:Man skal ikke sette Guds ord ut av kraft

10. feb. 2012

Man skal ikke sette Guds ord ut av kraft

Går det ann sier du kanskje nå? Ja i følge Jesus mister man Guds kraft ved å sette budene fra Gud utenfor-altså man blir en lovbryter og lager seg sine egne bud og spilleregler.

Les  selv:

Menneskebud og Guds bud
15Da kom noen fariseere og skriftlærde fra Jerusalem til Jesus og sa: 2 «Hvorfor bryter dine disipler de forskriftene vi har overtatt fra de gamle? De vasker ikke hendene før de spiser.» 3 Han svarte: «Og dere, hvorfor bryter dere Guds bud av hensyn til de forskrifter dere har overtatt? 4 For Gud sa: Du skal hedre far og mor, og: Den som bruker onde ord mot far eller mor, skal dø. 5 Men dere lærer: Den som sier til sin far eller mor: Det du skulle hatt av meg til hjelp, skal være en gave til templet – 6 han trenger ikke å hedre sin far eller mor. Altså har dere satt Guds ord ut av kraft av hensyn til de reglene dere har overtatt. 7 Dere hyklere! Jesaja profeterte rett om dere da han sa:
8 Dette folk ærer meg med leppene,
men hjertet er langt borte fra meg.
9 De dyrker meg forgjeves,
for det de lærer, er menneskebud.» Jeg har et eks her i denne sangen denne virket jo så bra med Guds ord å det hele, helt til dem satte Guds ord ut av kraft i slutten av sangen, der de synger at det er en tid til fred og de sverger at det er ikke for sent.
  
For hva sier Jesus om sverging?

Matt 5:Ed og ærlighet
33 Dere har også hørt det er sagt til fedrene: Du skal ikke sverge falskt, men holde det du har lovt for Herren med ed.34 Men jeg sier dere: Dere skal slett ikke sverge, verken ved himmelen, for den er Guds trone,35 eller ved jorden, for den er hans fotskammel, eller ved Jerusalem, for det er den store konges by.36 Sverg heller ikke ved ditt hode, for du kan ikke gjøre et eneste hår hvitt eller svart.37 La et ja være ja og et nei være nei! Det som er mer enn dette, er av det onde.

 I den nye Pakt er sverging forbudt!

Vi må jage  etter fred med mennesker og etter helliggjørelse/omvendelse etter sannheten. Guds ord er sannhet.

Tror jeg kommer til å oppdatere dette innlegg ved jevne mellomrom


9. feb. 2012

Jeg vil skryte litt av Guds kraft fordi jeg vil at andre skal oppleve det samme.

Guds  rike er en kraft, usynlig kraft, denne kraften kan man ikke se, men kjenne inni seg eller på kroppen. Jeg er kun et vitne som sier jeg kjenner denne kraften både i og på min kropp. Denne kraften er fra Gud for jeg kjenner den er hellig.  At han tar på min kropp er aldeles ikke noe merkelig og det er heller ikke noe spesielt med meg siden jeg kjenner det, det hele baseres på nåde,tro på Jesus  og hans ord. Ordet har blitt levendegjort/ virkeliggjort ved å lese ,lese,lese  og tro det, f.eks ordet:Jesaja49:16 Jeg har tegnet deg i mine hender,
dine murer står alltid for mine øyne.  ( dette er altså ikke bare en teori men blitt til en virkelighet)


Samme er det med ordet:Joh7:38 Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften har sagt, renne strømmer av levende vann.»39 Dette sa han om den Ånd de som trodde på ham, skulle få.

Jeg sier ikke at jeg alltid kjenner denne salige ånden og kraften, mange ganger kjennes  det ut som den forsvinner, men så er det der igjen, hvorfor dette skjer kan nok ha mange årsaker og svaret finnes i bibelen og man må bare tro at Den Hellige  Ånd veileder til den fulle og hele sannhet i alle ting. Jeg er iallefall veldig opptatt av dette med å vandre i ånden. Jeg leser jo at åndens frukt er:22 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet,23 tålsomhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven................... Er det sånn at da man viker av fra Ånden rammes vi av loven? Ja for jeg må jo ærlig innrømme at jeg har til tider brister eller har mangel på åndens  frukter.

Men det jeg kan si er at Uten Guds innblanding i mitt liv, ja da hadde jeg vært et enda værre menneske.


7. feb. 2012

Prøvelser


Hva gjør man når man føler Gud er langt borte og ikke hører våre bønner?
Vær sikker da er det en prøvelse, det  eneste vi da har er hans ord som er vår kjepp  og stav.

 Noen gode bibelvers i slike stunder:

Job35:14 Selv når du sier at du ikke ser ham,
ser han din sak. Bare vent på ham!


Rom11:29 For Gud angrer ikke sine nådegaver og sin utvelgelse.

Jak1: 2 Mine brødre, se det bare som en glede når dere møter alle slags prøvelser. 3 For dere vet at når troen prøves, fører det til utholdenhet.

1Pet1: 6 Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid må ha det vondt i mange slags prøvelser, om så skal være. 7 Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull blir prøvet i ild; troen, som er mye mer verd, må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer seg.

Åp 3:10 Fordi du har tatt vare på mitt ord om å holde ut, vil jeg bevare deg gjennom den tid av prøvelser som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden.11 Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, så ingen tar fra deg din krone!

1pet4:12 Mine kjære! Vær ikke forundret over den ildprøve dere må igjennom, som om det hendte dere noe merkverdig.13 Gled dere jo mer dere får del i Kristi lidelser, så dere kan juble av glede også når han åpenbarer seg i sin herlighet.

Dette er noe alle må gjennom, så ikke hør på løgnene djevelen prøver å hviske inni ditt øre, han forteller deg bare at du ikke er bra nok, du er elendig og klarer aldri å nå målet, Gud har forkastet deg osv.

Vit at det djevelen sier er løgn, for hva sier skriften?

Fil1: 6 Og jeg er viss på at han som begynte en god gjerning i dere, skal fullføre den – helt til Jesu Kristi dag.

Stå på, Gud er for oss,hvem er da i mot oss?

Joh 10:27 Mine sauer hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg.28 Og jeg gir dem evig liv; de skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd.29 Min Far som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive noen ut av min Fars hånd.30 Jeg og Faderen er ett.»

Tenk på det vi som tror skal  aldri  i evighet gå tapt vi har evig liv:)

6. feb. 2012

Trelldommens åk

Gal5:1Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke igjen tvinge inn under trelldommens åk.

Jeg merker jeg  fortsatt sliter med jeg burde ,skulle,og må osv...Må Herren fri oss fra dette Amen.

5. feb. 2012

Mennesket trenger Guds nåde.

Lukas 18:9En annen lignelse fortalte han til noen som stolte på at alt stod rett til med dem, og så ned på andre:10 To menn gikk opp til templet for å be. Den ene var fariseer og den andre toller.11 Fariseeren stilte seg opp og bad slik: «Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker, som snyter, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der.12 Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener.»13 Tolleren stod langt nede og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg for brystet og sa: «Gud, vær meg synder nådig!»14 Jeg sier dere: Tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt.

Så lenge et menneske erkjenner sin synd tror jeg ikke Jesus støter et menneske fra seg.

4. feb. 2012

Åndelige problemer,fra forgjengelighet til uforgjengelighet

Åndelige problemer er vel i grunn noe alle mennesker har i mer eller mindre grad da mennesket er tilbøyelig for synd og i den forbinnelse flykter bort fra Gud. Tomrommet må fylles og der er utvalget stort, satan har mye å by på og han har sine kanaler(de som lar seg bruke)Han er en frister, det må vi ikke glemme. Det kan se godt ut men det kan kun prøves på Guds ord. Satan er bare kommet for å stjele, drepe og ødelegge. Ja alle mennesker har blitt brukt av han i mer eller mindre grad. Ja selv vi kristne blir brukt av han til tider, dette er noe som ligger så latent hos menneske, for vi er så innpodet i løgner og bedrag fordi verden ligger i det onde.(Derfor må vi bekjenne syndene så Jesu blod kan rense oss) Det er kun sannheten som kan sette oss fri, ja Jesus sier:Den jeg får satt fri blir virkelig fri.Når vi får nådegaven fra Gud,da står det skrevet at vi går fra døden til livet. Men likevel kan vi ha tankebygninger som reiser seg i mot kunskapen om  Gud, Ja Gud sier selv:mine tanker er ikke deres tanker,mine veier er ikke deres veier. Men vi  vet at Gud ikke er kommet for å ødelegge.Jeremia 29:11 For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.

Luk9:: «Herre, vil du at vi skal by ild fare ned fra himmelen og fortære dem, slik som Elia gjorde?»55 Men han snudde seg og talte strengt til dem. «Dere vet ikke hva ånd dere er av,» sa han. «For Menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse.»


Som vi leste hadde disiplene tanker om ødeleggelse, men Jesus irettesatte  dem.Derfor må vi fornye våre tanker. Hva skriver Paulus i kor 10: 3 Vi lever som mennesker, men vi kjemper ikke som mennesker gjør. 4 For våre våpen er ikke fra mennesker, men de har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger 5 og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.

Når vi går fra døden og til livet blir vi nye skapninger på innsiden og denne skapningen må vokse i oss ved næring av Guds ord da vi ikke lever av brød alene men av hvert Guds ord. Vi må helliges i sannheten.


Joh 17,17Hellige dem i sannheten; ditt ord er sannhet.
                                                                   

Joh6:63 Det er Ånden som gjør levende; her kan mennesket intet utrette. De ord jeg har talt til dere, er ånd og liv.

Det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet.

Kor15:53 For dette forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og dette dødelige må bli kledd i udødelighet.

Vi har en kamp vi må bekjempe, våres egne tanker og all annen propaganda som verden har å by på.

Hvordan har du det nå? kjenner du Guds nærvær? Om ikke hva sier Guds ord om det? det kan være mange grunner, men det trenger heller ikke være farlig, for Herren sier i sitt ord:


Job 35,14Selv når du sier at du ikke ser ham, ser han din sak. Bare vent på ham!

2. feb. 2012

1. feb. 2012

Hellig blod

For ikke så lenge siden leste jeg i GT  om utøsing av uskyldig blod, litt senere tengte jeg på Jesus og som  i et syn fikk jeg se hans blod renne ned på jorden, jeg bøyde meg ned for å kysse det mens jeg tengte :Hellig blod , da kjente jeg Guds kraft i mitt indre/magen velle frem, som om det ble bekreftet. Jeg fikk se/kjenne det i ånden.

30. jan. 2012

Guds kraft til å vanne blomstene

Jeg lå på sofan og så på blomstene som sto i vinduet, den ene så veldig tørr ut så jeg tengte jeg skulle vanne dem, men plutselig fikk jeg vondt i orken og glemte til slutt hele vanninga helt til jeg nettopp så et tvprogram  der de snakket om en som ikke hadde grønne fingre, med en gang det ble sagt fikk jeg Guds kraft i høyere hånd og jeg tengte: aha jeg trengte Guds kraft for å vanne blomstene, ja det  ble iallefall en kraftig påminnelse om det jeg tidligere hadde tengt. Så ja jeg sier bare ALL ÆRE TIL GUD for at mine blomster fikk vann i dag.

29. jan. 2012

Skatten den Hellige Ånd

Gud har latt denne skatten(kraften,Hellige Ånd) bo i oss som er leirkar(svakhet) for at vi skal forstå at kraften er fra Gud og ikke oss selv

Guds herlighet

I sta kjente jeg Guds berøring i venstre bein og i mageregionen/venstre side,  det var den Hellige Ånd, ja, Guds herlighet som skal forkynnes over hele jorden.

28. jan. 2012

1Joh1: 9 Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.


Guds kraft

Jeg er et enkelt vitne om Guds kraft, han rørte ved meg i natt, først på høyere skulderblad så det venstre, jeg vet at dette er Gud for det var en Hellig berøring, jeg vet ikke hvordan du kjenner Gud, men kan kun svare for meg selv og vet  at dette er noe konkret og ikke noe jeg innbiller meg.

26. jan. 2012

Jeg Marianne Daby fikk høre dette

Som jeg har skrevet før, i fjor fikk jeg beskjed om at vi var i den siste time. Jeg ble minnet om dette igjen for kort tid siden, og funderte over hvor mye en time var for noe i Guds øyne/målestokk.Ut i  fra 2Pet3: 8  gjorde jeg mine beregninger for der står det:Men én ting, mine kjære, må dere ikke glemme: For Herren er én dag som tusen år og tusen år som én dag.
Ut i fra dette blir en time 41,6 år.Når det er sagt vet jeg ikke noe om hvor i timen vi var kommet.

Gal518 Blir dere drevet av Ånden, da er dere ikke under loven.19 Det er klart hva det er som kommer fra vår onde natur: hor, umoral, utskeielser,20 avgudsdyrkelse og trolldom, fiendskap, strid, rivalisering, sinne, selvhevdelse, stridigheter, partier21 og misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Som jeg har sagt før: De som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike.

23. jan. 2012

  • Гуд велсигне дег.

22. jan. 2012

19. jan. 2012

Miskunn deg over oss HerreI fjor fikk jeg beskjed  Nå fikk jeg beskjed at vi var i den siste time, sånn nøyaktig hvor vi var fikk jeg ikke vite

16. jan. 2012

Hva sier du med din munn?

6 La alt dere sier, være vennlig, og la det ha salt og kraft, så dere vet hvordan dere skal svare hver enkelt.

14. jan. 2012

Hvem var Jesus?1Joh 5:1Enhver som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud
Luk10:22At har min Far overgitt til meg. Ingen vet hvem Sønnen er uten Faderen, og ingen vet hvem Faderen er uten Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for.»

Joh824 Jeg sa at dere skal dø i deres synder. For hvis dere ikke tror at «jeg er Han», skal dere dø i deres synder

Hos13 4 Jeg er Herren din Gud,
        helt fra du var i Egypt.
        Du kjenner ingen annen Gud enn meg,
        foruten meg er det ingen frelser.2Joh 7 For det er gått mange forførere ut i verden, slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Det er forføreren, det er Antikrist!  

Joh8 58 Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Før Abraham var, er jeg.»
joh1I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.  2 Han var i begynnelsen hos Gud.  3 Alt er blitt til ved ham; uten ham er ikke noe blitt til av alt som er tilJoh14 14 Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss

1Joh5 7 For det er tre som vitner:  8 Ånden og vannet og blodet, og disse tre samstemmer

 John 10:30 "Jeg og Faderen er ett."

Matteus 28:19: "Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler! Döp dem i Faderns och Sønnens och den Hellige Ånds navn
Sak14 9 Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være én og hans navn det eneste.


1Tim3 16 Det må alle bekjenne, at gudsfryktens hemmelighet er stor:
        Han ble åpenbart i menneskers skikkelse,
        vant sin rett i Ånden,
        ble sett av engler,
        forkynt for folkene,
        trodd i verden,
        tatt opp i herlighet.Jes9  6 For et barn er oss født,
        en sønn er oss gitt.
        Herreveldet er lagt på hans skulder,
        og hans navn skal være:
        Underfull Rådgiver, Veldig Gud,
        Evig Far og Fredsfyrste.

Jes44 6 Så sier Herren,
        Israels konge og forløser,
        Herren, Allhærs Gud:
        Jeg er den første, og jeg er den siste,
        foruten meg er det ingen Gud.
   

ÅP1  8 Jeg er Alfa og Omega, sier Gud Herren, han som er og som var og som kommer, Den Allmektige

Åp1 17 Da jeg så ham, falt jeg som død ned for føttene hans. Men han la sin høyre hånd på meg og sa:
        Frykt ikke! Jeg er den første og den siste
18 og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet og har nøklene til døden og dødsriket.


Mark2:5 Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: «Sønn, dine synder er tilgitt.»

Jes43: 25 Jeg, ja jeg, er den som utsletter
        dine misgjerninger for min skyld;
        dine synder kommer jeg ikke mer i hu.

Hos13: 4 Jeg er Herren din Gud,
        helt fra du var i Egypt.
        Du kjenner ingen annen Gud enn meg,
        foruten meg er det ingen frelser.

11. jan. 2012

Brian Doerksen - You are everything


NYDELIG SANG

Jeg tror både mennesker og dyr blir frelst

DYR OG MENNESKER1Mos9:5 Bare for deres eget blod vil jeg kreve hevn. Jeg vil kreve både dyr og mennesker til regnskap. Jeg vil kreve hver mann til regnskap når han tar livet av sin neste.


Salme36: 7 Din rettferd er som mektige fjell,
som det store havdyp er dine dommer.
Du berger mennesker og dyr.


Forkynneren3: 19 Den samme lagnad venter
både mennesker og dyr.
Den ene skal dø som den andre,
samme livsånde har de alle.
Mennesker har ingen fortrinn framfor dyr.
For alt er tomhet.
20 Alle går til det samme sted.
Alle er kommet av jord
og skal bli til jord igjen.
21 Hvem vet om menneskers ånd stiger opp,
mens dyrenes ånd farer ned i jorden?
Jer31: 27 Se, dager skal komme, lyder ordet fra Herren, da jeg både i Israel og Juda sår ut en sæd av mennesker og dyr.
Jona3: 8 Men de skal kle seg i botsdrakt, både mennesker og dyr, og rope til Gud av all makt og vende om fra sin onde ferd og den urett de gjør.

Jona4:. 11 Skulle da ikke jeg være bedrøvet over storbyen Ninive hvor det bor mer enn tolv ganger ti tusen mennesker som ikke vet forskjell på høyre og venstre, og hvor det også fins en mengde dyr?»
Jesaja43: 20 Markens dyr skal ære meg,

både sjakaler og strutser.

For jeg gir vann i ødemarken

og lar elver renne i ørkenen,

så mitt utvalgte folk kan få drikke


DET NYE JERUSALEM

Jesaja 65:25 Ulven og lammet skal beite sammen,


løven skal ete halm som oksen,

men slangen skal ha mold til mat.

Ingen skal skade eller ødelegge noe

på hele mitt hellige fjell, sier Herren.
Rom8:22 Vi vet at alt som er skapt, stønner og lider som i fødselsveer helt til denne dag. 23 Og ikke bare det, men også vi som har fått Ånden, den første frukt av den kommende høst, vi sukker med oss selv og lengter etter den dag da vårt legeme blir fridd ut, og vi blir Guds barn helt og fullt.

10. jan. 2012

Ble utsendet til Jesus forandret etter at han oppsto fra de døde?

Det kan jo virke slik på de som så han, Maria Magdalena trodde det var gartneren,helt til han nevnte navnet hennes. Emanusvandrene kjente han heller ikke igjen på utseende,(noe hindret dem i å se-vantro)men gjennkjente han da de brøt brødet(øynene ble åpnet) og de forsto at det var Jesus, som hadde åpnet skriftene for dem på veien.


 Kilder:Joh 20:15-16-Lukas 24:13-35


 Men vi kan jo koke det ned til det helt enkle: Jesus åpenbarer seg for hvem han vil og når han vil.