Advarsel mot å trekke seg bort fra Guds Nåde

Jag etter fred med alle og etter helliggjørelse, for uten den skal ingen se Herren. Hebr 12,14

30. sep. 2012

Jeg fant jeg fant

"Jeg fant dine ord og åt dem, de var til glede for meg. Og det var en fryd for mitt hjerte at ditt navn er nevnt over meg, Herre, Allhærs Gud"

Jeremia 15:16
 "For det skal komme en tid da de (vi) ikke skal tåle den sunne lære; men etter sine (våre) egne lyster skal de (vi) ta seg (oss) lærere i mengdevis, ettersom det klør i øret på dem (oss)."
2. Timoteus 4:3

27. sep. 2012

*God on the Mountain* - Lynda Randle


Husk Herren er med alltid!♥

25. sep. 2012

Tålmodighet og utholdenhet

Herrens veier er uransakelige, han fører meg hit og dit, og jeg strever med tålmodighet og utholdenhets frukter. Hvor vanskelig er det å lære. Men Herren vet best og hvordan det skjer så jeg legger alt i hans hender, amen.

 Hvordan er det med deg sliter du med dette?