Advarsel mot å trekke seg bort fra Guds Nåde

Jag etter fred med alle og etter helliggjørelse, for uten den skal ingen se Herren. Hebr 12,14

6. mai 2013

Matt 11,12 Men fra Johannes døperens dager til nå trenger de seg inn i himmelriket med makt, og de som trenger seg inn, river det til seg.

23. apr. 2013

De dødes oppstandelse

Slik er det også med de dødes oppstandelse. Det blir sådd i forgjengelighet,det oppstår i uforgjengelighet. Det blir sådd i vannære men står opp i herlighet. Det blir sådd i svakhet,det oppstår i kraft. 1kor15,42-43

24. feb. 2013