Advarsel mot å trekke seg bort fra Guds Nåde

Jag etter fred med alle og etter helliggjørelse, for uten den skal ingen se Herren. Hebr 12,14

11. jun. 2014

GUD ER MED OSS HVER DAG! :D

Ja dette vet vi for det sier skriften, selv om vi føler oss helt alene er Gud der, halleluja :D

 Selv når du sier at du ikke ser ham, ser han din sak. Bare vent på ham! . Job.35:14

Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Matt 28: 19-20