Advarsel mot å trekke seg bort fra Guds Nåde

Jag etter fred med alle og etter helliggjørelse, for uten den skal ingen se Herren. Hebr 12,14

12. mar. 2017

Dagens ord 12 mars 2017

Herren er din vokter, Herren er din skygge ved din høyre hånd Sal 121,5Vi er heldige som har en sånn Gud :)
 

21. des. 2016

Vi lengter

Dine sørgedager skal være til ende.

Dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i meg
I verden har dere trengsel. Men vær frimodig jeg har overvunnet verden.

Vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen som i veer. Ja, ikke bare det, men også vi som har fått Ånden som førstegrøde også vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning.
Og mens vi er her, sukker vi, fordi vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning.

Og mens vi er her, sukker vi, fordi vi lengter etter å bli overkledd med vår bolig fra himmelen. For så sant vi er ikledd den, skal vi ikke bli funnet nakne. Vi som er i dette teltet, sukker under byrden. For vi vil ikke bli avkledd men overkledd, for at det dødelige skal bli oppslukt av livet.

Og han sa til meg: Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har vasket sine kapper og gjort dem hvite i Lammets blod. Derfor er de for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel, og han som sitter på tronen, skal reise sin bolig over dem. De skal ikke hungre mer, heller ikke tørste mer. Solen skal ikke falle på dem, eller noen hete. For Lammet, som  er midt for tronen, skal vokte dem og føre dem til livets vannkilder. Og Gud skal tørke bort hver en tåre fra deres øyne.


 

11. jun. 2014

GUD ER MED OSS HVER DAG! :D

Ja dette vet vi for det sier skriften, selv om vi føler oss helt alene er Gud der, halleluja :D

 Selv når du sier at du ikke ser ham, ser han din sak. Bare vent på ham! . Job.35:14

Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Matt 28: 19-20

   

23. feb. 2014

Guds vrede

Rom 1:18 Guds vredesdom åpenbarer seg fra himmelen over all ugudelighet og urett hos mennesker som holder sannheten nede i urett.

13. feb. 2014

8. feb. 2014

OM VRANGLÆRE

VRANGLÆRE er det nok av i den siste tid. 2Pet 2:2Men det fantes også falske profeter i folket, og på samme måte skal det opptre vranglærere blant dere. De skal lure inn vranglære som fører til undergang, og til og med fornekte den Herre som har løskjøpt dem. Dermed fører de seg selv snart i fortapelse. 2 Mange kommer til å følge dem i deres utskeielser, og sannhetens vei vil bli spottet på grunn... av dem. 3 De er ute etter penger og farer med dikt og bedrag for å slå mynt på dere. Men alt lenge har de hatt dommen hengende over seg, og fortapelsen venter på dem.( OG HVEM ER UTE ETTER PENGER OG FARER MED DIKT OG BEDRAG I DAG FOR Å SLÅ MYNT PÅ DERE?) La ingen bedra dere på noen måte er Jesu budskap. Matt 7:15 Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver. Matt 24,11 Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill. (SANNHETEN ER AT DE VIL FØRE MANGE VILL) Dette er altså ingen spøk! Mark 13:Når Menneskesønnen kommer 21 Om noen sier til dere: «Se her er Messias» eller: «Se der er han», så tro det ikke! 22 For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre tegn og under for om mulig å føre de utvalgte vill. 23 Vær på vakt! Jeg har sagt dere alt på forhånd. 24 Men i de dager, etter denne trengselstid, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. 25 Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelrommets krefter skal rokkes. 26 Og de skal se Menneskesønnen komme i skyene med stor makt og herlighet. 27 Han skal sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra jordens ende til himmelens ytterste grense. (SÅ AT FOLK GJØR TEGN OG UNDER ER INGEN GARANTI PÅ AT DE ER SANNE) LYKKEKRISTENDOM er også noe tullball som ikke har hold i bibelen. Det er ikke sånn at man bekjenner Jesus som frelser så har du tatt i mot biletten til himmelen, ja og da er det bare å være glad og sveve bortover på en rosa sky?????? HÆÆÆ? hører du virkelig på sånt sludder å vås? Nei bibelen snakker om lidelser, angt og forfølgelse. Jeg skjønner godt at dette ties det om, for folk vil bare ha det som klør i øret: Tegn og under, lykke og velsignelse (materielle goder) Ja da er man på rett vei lissom....... WAKE UP......Prøv heller det som ikke klør like godt i øret, ja forsøk f.eks. Å arbeide på din frelse med FRYKT OG BEVEN. Fillperne 2:12 2 Tim 2,3 Lid også du vondt som en god Jesu Kristi stridsmann. 2kor1: 5 For likesom vi har rikelig del i Kristi lidelser, får vi ved Kristus også rikelig trøst. Jak1: 2 Mine brødre, se det bare som en glede når dere møter alle slags prøvelser.