Advarsel mot å trekke seg bort fra Guds Nåde

Jag etter fred med alle og etter helliggjørelse, for uten den skal ingen se Herren. Hebr 12,14

27. mai 2010

15. mai 2010

Falske vitner har en undergang i venteGud har åpnet mitt øre fysisk ved sin Hellige Ånd. Gled deg over dette, ikke vær misunnerlig, kanskje det samme vil skje med deg:)
Den som har øre den høre!

12. mai 2010

Guds plan fra evighet av.


Å elske Gud og hverandre er Guds plan fra evighet av. En bedre plan skal man lete lenge etter, for den finnes ikke:)Djevelen er livredd for at dette skal skje, for hans plan er ødeleggelse,splid,krangel,hat,mord osv. Han elsker å stikke kjepper i hjulene,og er veldig opptatt at du og jeg stiller oss på hans side.Han sender oss stygge tanker om hverandre..."uff han der,bla,bla,bla"..."uff hun der,bla,bla,bla" osv. Men det er ikke lett å elske alle mennesker like godt, spesielt ikke de som er i mot oss. Men Jesus har sagt vi skal elske alle mennesker også våre fiender. Det er ikke bestandig like lett. Der kreves det selvinsikt for våres egen tilkortkommenhet. Ekte kjærlighet kan kun leves ut når vi holder oss nær Herren og handler etter hans vilje.

Jesus sier::«Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, gjorde dere mot meg.»

Videre sier Jesus: «Sannelig, jeg sier dere: Det dere ikke gjorde mot en av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg.» 46 Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.

Hele sammenhengen finner du i matt25:31-46

Hadde vi som troende tengt på hva Jesus egentlig sier her, hadde sikkert kjærligheten til våre søsken/medmennesker blitt mere ivaretatt:)

Gud er kjærlighet
Johannes’ første brev4:7 Mine kjære, la oss elske hverandre! For kjærligheten er fra Gud, og den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud. 8 Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet. 9 Og Guds kjærlighet ble åpenbart blant oss da han sendte sin enbårne Sønn til verden for at vi skulle ha liv ved ham. 10 Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. 11 Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. 12 Ingen har noen gang sett Gud; men dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullendt i oss.

10. mai 2010

Jeg sa til Gud, hva kan jeg gjøre for deg?,bruk meg led meg,her er jeg.

Jeg var sykemeldt og gikk til fysioterapaut med beinet og jeg spurte Herren hva kan jeg gjøre for deg? Led meg og bruk meg, her er jeg. Jeg gikk så til fysioterapauten og satt å syklet på en trimmsykkel. Så kom jeg i snakk med en blind mann ved siden av, han klaget over at han nesten ikke kom seg ut, da det var lite hj...elp å få. Jeg spurte hvor han bodde, og det var ikke så langt fra meg og tilbydde meg å gå turer med han, han strålte opp som det skulle ha skjedd et mirakel og sa at han hadde bedt til høyere makter om dette. Så i dette tilfelle ledet den halte en blind:) og ingen av oss falt i grøften..hehe....

1. mai 2010

28. apr. 2010

Salvelse og bekreftelse av ordet:)


For noen år siden kjente jeg extra salvelse inni matbutikkene:) Husker jeg gikk inn på rema tror jeg den het i vikersund. Plutselig som lyn fra klar himmel fikk jeg et ord;hvor fagre er ikke deres føtter som forkynner fred, saligheten seig innpå og jeg måtte flire litt hehe...mens jeg kjente et extra trøkk ovenfra pluss at det regnet himelske dråper på meg, disse dråpene forsto jeg ikke så mye av og prøvde finne ut hva jeg skulle gjøre når de kom på meg, og denne gangen var det på ryggen, jeg snudde meg brått for å se om jeg fant ut noe mer, der sto det en dame og så ned på mine føtter og smilte:) Jeg har ofte lurt på om dette var et menneske eller en engel:)

27. apr. 2010

26. apr. 2010

Herrens frukt.

God frukt er et liv som et svar på vår omvendelse.Hjelper det å bare døpes i Herren Jesu navn?

Lukas3: 7 I store mengder drog folk ut til Johannes for å bli døpt av ham, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal unnslippe den kommende vredesdom? 8 Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og kom ikke og si: Vi har Abraham til far. For jeg sier dere: Gud kan oppreise barn for Abraham av disse steinene. 9 Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden.»
10 «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. 11 Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ingen har, og den som har mat, skal gjøre det samme.»

(Dåp i seg selv sier ikke mye om den frukten Jesus er ute etter,det er gode handlinger som er et svar på om vår omvendelse er sann eller falsk.)

Det sanne vintre
15Jeg er det sanne vintre, og min Far er vingårdsmannen. 2 Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver gren som bærer frukt, renser han så den skal bære mer. 3 Dere er alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere. 4 Bli i meg, så blir jeg i dere. Likesom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. 5 Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt, men uten meg kan dere intet gjøre. 6 Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en gren og visner. Og grenene samles sammen og kastes på ilden, og de brenner. 7 Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. 8 Når dere bærer mye frukt, blir min Far forherliget, og da er dere mine disipler.
9 Likesom Faderen har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet! 10 Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, likesom jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet. 11 Dette har jeg sagt dere, for at dere kan eie min glede, og deres glede kan være fullkommen. 12 Og dette er mitt bud: Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. 13 Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. 14 Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. 15 Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har sagt dere alt jeg har hørt av min Far. 16 Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, frukt som varer. Da skal Faderen gi dere alt det dere ber om i mitt navn. 17 Dette er mitt bud til dere: Elsk hverandre! (LES vers12-14 en gang til.)

Å bli i Jesu ord er selve nøkkelen til livet,du kan bli Jesu venn ved å gjøre alt det han har befalt oss å gjøre, Les vers 14 en gang til:), du kan også finne flere av Jesu befalinger om du søker på ordene "Jeg sier dere:" i Bibelen. Husk det er kongen over alle konger som sier dette:)


VIL DU HA HELLIG ÅND OG BEKREFTELSER I DITT LIV?

Løftet om Den Hellige Ånd
15 Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. 16 Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal bli hos dere for alltid: 17 sannhetens Ånd. Verden kan ikke ta imot ham, for verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham; han blir hos dere og skal være i dere. 18 Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse barn, jeg kommer til dere. 19 Om en liten stund ser ikke verden meg mer. Men dere ser meg, for jeg lever, og dere skal også leve. 20 Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far, og at dere er i meg og jeg i dere.
21 Den som har mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal elskes av min Far. Også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.» 22 Judas, ikke Iskariot, sier til ham: «Herre, hva kommer det av at du vil åpenbare deg for oss og ikke for verden?» 23 Jesus svarte:
Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. 24 Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Og det ord dere hører, er ikke mitt, men Faderens, han som har sendt meg. 25 Dette har jeg sagt dere mens jeg ennå er hos dere. 26 Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere.

Djevelen er denne verdens fyrste og har sine metoder for å friste oss bort fra Herrens ord, hans oppgave er å kvele Jesu egne ord, fordi det er Guds eget ord som gir evig liv og betår i all evighet.

Djevelens kvelningsmetoder:
1.Bekymringer
2.Rikdommens bedrag
3.Lysten til andre ting
4.forfølgelse og trengsel for ordet skyld kan være en grunn til at mange faller fra.

Men hva gagner det å vinne hele verden når man taper sin sjel?

Bli heller venn med Jesus og få et evig liv i hans nærhet som er den største kjærlighet du noen gang kan forestille deg.Vær Jesu venn og hold hans bud og befalinger og be om hva du vil og du skal få det.

Dette er hva jeg kaller en god deel:)

Noen kristne vil nok kalle dette gjernigsreligion, men hva sa Jesus sa i Lukas6:46 Hvorfor kaller dere meg: Herre, Herre! og gjør ikke det jeg sier?

24. apr. 2010

Er du redd for å gjøre ting i egen kraft?


Mange kristne er redd for å gjøre noe i egen kraft.Redd for religiøse handlinger.

Men må de ha en spesiell åndskraft hver gang de skal gjøre noe etter Herrens vilje? Selvfølgelig ikke.
Gud gir deg den kraften du trenger der hvor du selv ikke strekker til.
Troen får deg alltid til å overbevise/minne deg til å handle etter Guds vilje.
Tror vi på Gud og det han står for, vil man også gjøre alt som står i vår egen makt til å gjøre det gode. Dette stemmer også med Guds største bud.

Markus12:30 Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn og av all din kraft.' 31 Det andre er dette: ' Du skal elske din neste som deg selv.' Ikke noe annet bud er større enn disse.»

Eksempler på uforstadige religiøse dumheter:

1.En gammel dame stiger inn i en stappfull buss uten at hun for satt seg, skulle man da ha tengt?: " hmm... lurer på om jeg skal tilby den damen plassen min...hmmm...lure...hmmm...jeg kjenner ikke ingen spessiel kraft for å gjøre det, hmmm kan det være Guds vilje tro?"
(Ja, du skal elske Herren av all DIN kraft.Mar12,30)

2.Du møter f.eks slemme naboen;), men lar være å hilse for du lurer på om det er Guds vilje.
( Matt5:46 Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme? Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? 48 Vær da fullkomne slik deres himmelske Far er fullkommen.)
.

3.Du hører eller ser naboen banke kona uten å foreta deg noe, fordi du lurer på om det er Guds vilje.
(Gjør noe,elsk din neste som deg selv, hvem vil vel ha juling?)

4.Du lar være å gjøre noe når du ser noen bli mobbet på jobben, for du lurer på om det er Guds vilje.( Igjen, elsk din neste som deg selv,eller vil du selv bli mobbet?)

5.Du ser en tigger/uteligger og tenker kanskje stakkar, men velger likevel å gå forbi, ja kanskje du tilogmed velsigner han. Hmm....hva var Guds vilje igjen?
(jak2:14 Hva hjelper det, søsken, om noen sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? 15 Sett at en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen, 16 og en av dere sier til dem: «Gå i fred, hold dere varme og spis dere mette» – hva hjelper det, dersom dere ikke gir dem det kroppen trenger? 17 Slik er det også med troen: Har den ikke gjerninger, er den rett og slett død.)

Det er kjærligheten til sannheten som får deg til å handle riktig.

Joh 14:21 21 Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min Far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.»

Så kjære deg, vær ikke redd for å gjøre det gode, selv om du ikke alltid føler et åndelig nærvær av DHÅ i det du gjør det gode.Gud vil lønne deg i det usynlige og i det åpenbare.

Joh åp20:12 Og jeg så de døde, både store og små: De sto foran tronen, og bøker ble åpnet. Så ble en annen bok åpnet, livets bok. Og de døde ble dømt etter det som sto skrevet i bøkene, etter sine gjerninger.

Kristenhetens reformator og teolog.


At Matin luther går for å være en reformator i de kristnes rekker sier bare litt om hvor dårlig stilt det er med kunnskapen sett i lys av Guds eget ord. Han blir hyllet som et menneske som har sett en stor åpenbaring fra skriften:"Tro alene".

Sannheten er at han kan ikke ha sett noe som helst i følge Guds eget ord. 1Joh2:9 Den som sier han er i lyset, men hater sin bror, er ennå i mørket. 10 Den som elsker sin bror, blir i lyset og fører ikke noen til fall. 11 Men den som hater sin bror, er i mørket og vandrer i mørket. Han vet ikke hvor han går, for mørket har blindet øynene hans.


Luther hatet jøder og mongolide.Luther kom blant annet med utfall som dette: «Hvis jeg kunne, ville jeg stukket dem (jødene) ned og i mitt raseri gjennombore dem med mitt sverd». Det finnes en rekke slike utsagn.
Nazistene betjente seg nokså fritt også fra andre kanskje ikke så skjønne sider av Luthers omfattende etterlatenskaper: Den protestantiske naziteologen Wolfgang Stroothenke viste til Luther i et verk («Erbpflege und Christentum», Leipzig, 1940) for å styrke de nazistiske holdninger til avliving av «livsuverdig liv» (eutanasiprogrammet Aktion T4). Han gjengir Luthers møte med et tolvårig åndssvakt barn, og sier at Luther var av den mening at det beste ville være å drukne det. «Slike vesen er bare et stykke kjøtt og har ingen riktig sjel».

Så hvordan kan Luther som vandret i mørket og var blindet av mørket ha sett noe som helst? Det var nok ingen sannhet og åpenbaring av lys der i gården,nei tvert i mot!

Jeg tror Gud sitter i himmelen og rister oppgitt over de kristne som bare svelger alt rått uten å granske skriftene.

Når skal de kristne begynne å belyse eventuelle sannheter opp i mot Gud eget ord?

Kilde 1: Wikipesdia
Kilde 2: Guds ord

23. apr. 2010

Guds gjerninger på jord.


Joh 14.12
Sannelig, sannelig jeg sier dere:Den som tror på meg, SKAL også gjøre de gjerninger jeg gjør, ja, enda større gjerninger, for jeg går til min Far.

Markerte ordet SKAL jeg, for å få fram et viktig poeng. Om vi som tror på Jesus
SKAL gjøre samme gjerninger som Jesus, er det veldig lurt å ta en titt på hva slags gjerninger Jesus gjorde her på jorden. Mange tenker at dette dreier seg om store mirakler, men det er bare en liten del av sannheten. Jesus GJORDE mer enn som så. Han viste oss hvem Gud var på alle måter. Faderen elsket Sønnen og viste han det han selv gjorde.

Hans gjerninger på jorden var:
Holde alle Faderens bud og forskrifter.
Vise den sanne lære i ord og handling
Han var i bønn og faste for oss og for seg selv.
Han gikk omkring og gjorde vel mot alle han møtte.
Han var tilgivende og full av kjærlighet og barmgjertighet og medlidenhet.
Han helbredet mennesker og kastet ut djevler og demoner.
Han gjorde mange undergjerninger som fikk folk til å lure.
Han gjorde flere tusen mennesker mette ved en enkelt blikk opp mens han takket og velsignet maten.
Han var lydig Faderen på alle måter like inn i døden på korset for din og min skyld.
Hans oppgave var å frelse menneskene/skapelsen.

Ja man kan sannelig spørre seg selv:Hvordan vi SKAL klare å gjøre de samme gjerninger som det Jesus gjorde?

Hvordan klarte Jesus som menneske alt dette? Ja man kan undres om han var menneske av kjøtt og blod. Hadde ikke Jesus hatt en direktelinje via Den Hellige Ånd med sin Far som viste han alle ting og alt han skulle gjøre, kunne han aldri klart å gjøre det han gjorde. Jesus var like mye avhengig av Den Hellige Ånd hjelp som det vi er i dag. Jeg tror nok Jesus hadde en fordel av at han var født som Guds sønn fra begynnelsen. Jesus var heller ikke født som en synder slik som andre mennesker, og levde et liv uten å synde.

Likevel sier Jesus at vi SKAL gjøre de samme gjerningene som han gjorde og større.
Hvor ser vi slike mennesker i dag?

Er det noe vi SKAL gjøre som vi ikke GJØR?