Advarsel mot å trekke seg bort fra Guds Nåde

Jag etter fred med alle og etter helliggjørelse, for uten den skal ingen se Herren. Hebr 12,14

23. apr. 2013

De dødes oppstandelse

Slik er det også med de dødes oppstandelse. Det blir sådd i forgjengelighet,det oppstår i uforgjengelighet. Det blir sådd i vannære men står opp i herlighet. Det blir sådd i svakhet,det oppstår i kraft. 1kor15,42-43