Advarsel mot å trekke seg bort fra Guds Nåde

Jag etter fred med alle og etter helliggjørelse, for uten den skal ingen se Herren. Hebr 12,14

6. mai 2013

Matt 11,12 Men fra Johannes døperens dager til nå trenger de seg inn i himmelriket med makt, og de som trenger seg inn, river det til seg.