Advarsel mot å trekke seg bort fra Guds Nåde

Jag etter fred med alle og etter helliggjørelse, for uten den skal ingen se Herren. Hebr 12,14

25. jan. 2007

Floden

24. jan. 2007

20. jan. 2007

Guds medisin!

Mange aksepterer det når legen foreskriver en medesin og sier at den virker f.eks. etter 14 dager ....eller en kur f.eks..den tar ennå lenger tid..jada det er greit...selv med alle mulige typer kipe bivirkninger .... Helt i orden det...ja da venter de tålmodig at medisinen virker...
Men når det kommer til Guds ord har de dårlig tid.....da medisinen virke med en gang eller gidder de ikke ta den... For Guds ord er medisin...men du la den virke i deg, du ta medisinen ( Guds ord)
Du grave etter den som om det var Gull
Det blir til helsebot for din kropp og gir deg kraft i marg og ben.
For de gir liv til den som finner dem, og helsebot for hele kroppen

Vil du ha beviset fra Gud?Kjøper du en brus i butikken får du pant for flasken. Flasken er en pant og et bevis på at du har kjøpt eller funnet en flaske.


Bibelen snakker også om en pant vi får i hjertet. Den Hellige Ånd som pant. Det er et bevis du får når du gjør følgende:For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige for Gud, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. Skriften sier: Ingen som tror på ham, skal bli til skamme. Har du gjort dette får du panten (beviset). Han har også satt sitt segl på oss og gitt oss Ånden som pant i våre hjerter. Det er et bevis på at du har bekjent og tatt i mot Jesus som frelser. Men uten at du har gjort dette, får du ingen bevis.Uten at du kjøper en brus får du heller ingen pant for flasken.Så om du da sier at du ikke tror og ikke kan gjøre dette, okey??? Halloooo?.....Troen er en gave som du får når du bekjenner Jesus som frelser.Troen er panten- beviset-Den Hellige Ånd.Vil du ha det?Du slipper ikke inn i himmelen uten beviset( panten). Du må ta i mot Jesus da blir du registrert - skrevet inn i livets bok.Det er det vi kaller Nåde. Jesus er Nåden.Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Gjennom ham har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i, og vi er stolte over håpet om Guds herlighet.


For Guds nåde er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker.

19. jan. 2007

Verdens mest leste bok


Bibelen er den boken som det flest opplag av i verden, den boken som har flest lesere. Hvorfor det?
Jo det er en bok om den store superkjendisen Jesus. Og han gir liv. Boken er levende og ordet er Gud.
I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham,uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham, var liv, og livet var menneskenes lys.
Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far,full av nåde og sannhet.
For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft.
For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer. Ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger åpent og nakent for øynene på ham som vi skal stå til regnskap for.

En liten oppsummering!
Jesus har tatt all staffen for vår synd. Han gir oss evig liv. Han er vår frelser og setter oss fri fra synd og vanskeligheter. Han gir oss god helse- i hans sår på korset har vi fått legedom. Han gir oss kjærlighet trygghet og fred. Han har sendt oss sin Hellige ånd som skal veilede oss helt hjem til Gud:)

18. jan. 2007

Vi kan fremskynde Herrens komme.


Ingen kjenner dagen uten Gud alene,selv Jesus vet ikke dagen. Men skriften sier vi kan FREMSKYNDE den...Da må vi leve nær Jesus, være sanne tilbedere,leve i ånd og sannhet, slike tilbedere som faderen vil ha.
Peters andre brev 3:1-13
Mine kjære! Dette er det andre brevet jeg skriver til dere. Med disse brevene ville jeg vekke dere opp, så dere fortsatt kan ha et rent og oppriktig sinn. Jeg ville minne dere om det de hellige profetene har sagt, og om det budet deres egne apostler har fra Herren og Frelseren.Først og fremst må dere vite at det i de siste dager skal komme folk som farer med spott og følger sine egne lyster. Hånlig sier de: «Hva med løftet om hans gjenkomst? Fedrene våre er døde, men alt er som det har vært fra skapelsen av.» De som sier slikt, glemmer at det fra eldgammel tid var himler og en jord som steg fram av vann og består ved vann, i kraft av Guds ord. Og ved det gikk verden den gang under da den ble oversvømt av vann. Men de himler og den jord som nå er, er i kraft av det samme ordet spart til ilden. De holdes oppe helt til dommens dag, da ugudelige mennesker skal gå fortapt.Men én ting, mine kjære, må dere ikke glemme: For Herren er én dag som tusen år og tusen år som én dag. Herren er ikke sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse.Men Herrens dag skal komme som en tyv. Da skal himmelen forgå med et rungende drønn, elementene skal komme i brann og bli fortært, og jorden og alle gjerninger som er gjort på jorden, skal komme fram i lyset.Når alt skal gå i oppløsning på denne måten, hvor hellig og gudfryktig bør dere ikke da leve mens dere venter på at Guds dag skal komme, og FREMSKYNDER den. Da skal himlene bli fortært av ild, og elementene skal brenne og smelte. Men etter hans løfte venter vi på en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor.

17. jan. 2007

Beldoe og DoffenHer er en liten visning av mine hunder:)legg gjerne inn en hilsen her.