Advarsel mot å trekke seg bort fra Guds Nåde

Jag etter fred med alle og etter helliggjørelse, for uten den skal ingen se Herren. Hebr 12,14

27. mai 2010

15. mai 2010

Falske vitner har en undergang i venteGud har åpnet mitt øre fysisk ved sin Hellige Ånd. Gled deg over dette, ikke vær misunnerlig, kanskje det samme vil skje med deg:)
Den som har øre den høre!

12. mai 2010

Guds plan fra evighet av.


Å elske Gud og hverandre er Guds plan fra evighet av. En bedre plan skal man lete lenge etter, for den finnes ikke:)Djevelen er livredd for at dette skal skje, for hans plan er ødeleggelse,splid,krangel,hat,mord osv. Han elsker å stikke kjepper i hjulene,og er veldig opptatt at du og jeg stiller oss på hans side.Han sender oss stygge tanker om hverandre..."uff han der,bla,bla,bla"..."uff hun der,bla,bla,bla" osv. Men det er ikke lett å elske alle mennesker like godt, spesielt ikke de som er i mot oss. Men Jesus har sagt vi skal elske alle mennesker også våre fiender. Det er ikke bestandig like lett. Der kreves det selvinsikt for våres egen tilkortkommenhet. Ekte kjærlighet kan kun leves ut når vi holder oss nær Herren og handler etter hans vilje.

Jesus sier::«Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, gjorde dere mot meg.»

Videre sier Jesus: «Sannelig, jeg sier dere: Det dere ikke gjorde mot en av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg.» 46 Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.

Hele sammenhengen finner du i matt25:31-46

Hadde vi som troende tengt på hva Jesus egentlig sier her, hadde sikkert kjærligheten til våre søsken/medmennesker blitt mere ivaretatt:)

Gud er kjærlighet
Johannes’ første brev4:7 Mine kjære, la oss elske hverandre! For kjærligheten er fra Gud, og den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud. 8 Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet. 9 Og Guds kjærlighet ble åpenbart blant oss da han sendte sin enbårne Sønn til verden for at vi skulle ha liv ved ham. 10 Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. 11 Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. 12 Ingen har noen gang sett Gud; men dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullendt i oss.

10. mai 2010

Jeg sa til Gud, hva kan jeg gjøre for deg?,bruk meg led meg,her er jeg.

Jeg var sykemeldt og gikk til fysioterapaut med beinet og jeg spurte Herren hva kan jeg gjøre for deg? Led meg og bruk meg, her er jeg. Jeg gikk så til fysioterapauten og satt å syklet på en trimmsykkel. Så kom jeg i snakk med en blind mann ved siden av, han klaget over at han nesten ikke kom seg ut, da det var lite hj...elp å få. Jeg spurte hvor han bodde, og det var ikke så langt fra meg og tilbydde meg å gå turer med han, han strålte opp som det skulle ha skjedd et mirakel og sa at han hadde bedt til høyere makter om dette. Så i dette tilfelle ledet den halte en blind:) og ingen av oss falt i grøften..hehe....

1. mai 2010