Advarsel mot å trekke seg bort fra Guds Nåde

Jag etter fred med alle og etter helliggjørelse, for uten den skal ingen se Herren. Hebr 12,14

31. jul. 2012

TRO

Det er alltid like underlig når den Hellige Ånd nekter oss å forkynne evangeliet, det er på en måte at Herren beveger seg kun i tro, han leter etter tro slik at evangeliet kan bli forkynt, vi lever i den siste tid og Herren selv har sagt: Mon tro om jeg finner troen på jorden.

29. jul. 2012

En ny skapning

Derfor,hvis noen er i Kristus,er han en ny skapning.Det gamle er borte,se,det nye er blitt til (2kor,5:17).
Den nye fødselen gjør oss til nye skapninger.Vi er skapt til avbildninger av Jesus Kristus(kol,1:3,10). I vårt hjerte er vi blitt lik Kristus.For å leve lik Kristus må vi kle oss i det nye menneske,det som stadig fornyes etter sin skapers bilde(kol3:10). Dette skjer gjennom FORNYELSEN AV VÅRT SINN VED GUDS ORD,og ved at vårt legeme underkaster seg ordets autoritet(rom12:2,ef4:23-24).

Tonereise - Kilden

Tonereise - Jesus Gjør Meg Stille

24. jul. 2012

Visjon Norge - Evangeliesenteret

Hele uka går det møter fra Østerbostevnet, veldig oppløftende de jeg har fått med meg med Åleskjær og Fagervik. Takk og Ære til Gud som bruker mennesker som oppmunterer andre.


Ords 11: 25 Den som sprer velsignelse, trives godt,
den som kvikker opp andre, blir oppkvikket selv.

20. jul. 2012

God natt :)

Salme 127 :  Hvis ikke Herren bygger huset,
arbeider bygningsmennene forgjeves.
Hvis ikke Herren vokter byen,
våker vaktmannen forgjeves.
2 Forgjeves står dere tidlig opp,
forgjeves går dere sent til bords
og spiser brødet som dere har slitt for.
Det samme gir han sine venner mens de sover.