Advarsel mot å trekke seg bort fra Guds Nåde

Jag etter fred med alle og etter helliggjørelse, for uten den skal ingen se Herren. Hebr 12,14

30. des. 2011

Hvorfor må vi lese bibelen?


Jo fordi Gud er ånd og han er ordet.I det naturlige har man ikke del i Guds tanker, men leser vi bibelen får vi del i hans tanker og veier. I det ligger den himmelske forandring-derfor sier Gud: Hellige dere i sannheten,Guds ord er SANNHET