Advarsel mot å trekke seg bort fra Guds Nåde

Jag etter fred med alle og etter helliggjørelse, for uten den skal ingen se Herren. Hebr 12,14

20. okt. 2012

Gud er vår tilflukt og vår styrke!

Hvis vi er motløse og ikke skjønner hvor hjelpen skal komme fra,så la oss si dette ordet fra bibelen høyt:" GUD ER VÅR TILFLUKT OG VÅR STYRKE,EN HJELP I TRENGSLER,FUNNET OVERMÅDE STOR" Gud kan hjelpe for han er allmektig.Og Gud vil hjelpe forhan er kjærlighet.kjærligheten må alltid hjelpe.Derfor kan vi være sikre på at han alltid hjelper oss.
Salme 46,2

5. okt. 2012

Elsk synderen men hat synden!

3. okt. 2012

Gode vitner ?

Ja hvem vil vel ikke være det? I dag så bestemte jeg meg for å vitne, eller jeg sa til Gud rør ved min munn og ved mine øyne viss  det er din vilje,vet ikke om han gjorde det , for jeg kjente ikke noe spesiell kraft før hun skulle gå,da kom gleden:)

Da damen var gått spurte jeg Gud: Er jeg  god til å vitne? , ba litt å slo rett opp i bibelen der Jesus sa i:Markus 16:Disiplenes oppdrag
15 Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alle mennesker!16 Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt.17 Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål,18 og de skal ta slanger i hendene; og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. De skal legge hendene på syke, så de blir friske.

Hvordan er det med deg? Kjenner du noen spesiell kraft når du vitner?
  


2. okt. 2012

Vi venter på en herlig morgendag!


Gi ikke opp selv om du er trett eller svak

1. okt. 2012

Ta hele verden, jeg velger Jesus!


1kor 9:24 Vet dere ikke at de som er med i et løp på idrettsbanen, de løper alle sammen, men bare én vinner seiersprisen. Løp da slik at dere vinner den!25 En idrettsmann må nekte seg alt. Han gjør det for å vinne en krans som visner, vi for å vinne en krans som aldri visner.26 Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål, og jeg er ikke lik en bokser som slår i løse luften.27 Nei, jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystre, for at ikke jeg som har forkynt for andre, selv skal bli forkastet.
 Å følge etter Jesus
Lukas 23 Så sa han til alle: «Den som vil følge etter meg, må fornekte seg selv og ta sitt kors opp hver dag, og følge meg.24 For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, han skal berge det.25 Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men mister seg selv og går til grunne?


Den som våger å miste seg selv har alt å vinne!