Advarsel mot å trekke seg bort fra Guds Nåde

Jag etter fred med alle og etter helliggjørelse, for uten den skal ingen se Herren. Hebr 12,14

30. jan. 2012

Guds kraft til å vanne blomstene

Jeg lå på sofan og så på blomstene som sto i vinduet, den ene så veldig tørr ut så jeg tengte jeg skulle vanne dem, men plutselig fikk jeg vondt i orken og glemte til slutt hele vanninga helt til jeg nettopp så et tvprogram  der de snakket om en som ikke hadde grønne fingre, med en gang det ble sagt fikk jeg Guds kraft i høyere hånd og jeg tengte: aha jeg trengte Guds kraft for å vanne blomstene, ja det  ble iallefall en kraftig påminnelse om det jeg tidligere hadde tengt. Så ja jeg sier bare ALL ÆRE TIL GUD for at mine blomster fikk vann i dag.

29. jan. 2012

Skatten den Hellige Ånd

Gud har latt denne skatten(kraften,Hellige Ånd) bo i oss som er leirkar(svakhet) for at vi skal forstå at kraften er fra Gud og ikke oss selv

Guds herlighet

I sta kjente jeg Guds berøring i venstre bein og i mageregionen/venstre side,  det var den Hellige Ånd, ja, Guds herlighet som skal forkynnes over hele jorden.

28. jan. 2012

1Joh1: 9 Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.


Guds kraft

Jeg er et enkelt vitne om Guds kraft, han rørte ved meg i natt, først på høyere skulderblad så det venstre, jeg vet at dette er Gud for det var en Hellig berøring, jeg vet ikke hvordan du kjenner Gud, men kan kun svare for meg selv og vet  at dette er noe konkret og ikke noe jeg innbiller meg.

26. jan. 2012

Jeg Marianne Daby fikk høre dette

Som jeg har skrevet før, i fjor fikk jeg beskjed om at vi var i den siste time. Jeg ble minnet om dette igjen for kort tid siden, og funderte over hvor mye en time var for noe i Guds øyne/målestokk.Ut i  fra 2Pet3: 8  gjorde jeg mine beregninger for der står det:Men én ting, mine kjære, må dere ikke glemme: For Herren er én dag som tusen år og tusen år som én dag.
Ut i fra dette blir en time 41,6 år.Når det er sagt vet jeg ikke noe om hvor i timen vi var kommet.

Gal518 Blir dere drevet av Ånden, da er dere ikke under loven.19 Det er klart hva det er som kommer fra vår onde natur: hor, umoral, utskeielser,20 avgudsdyrkelse og trolldom, fiendskap, strid, rivalisering, sinne, selvhevdelse, stridigheter, partier21 og misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Som jeg har sagt før: De som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike.

23. jan. 2012

  • Гуд велсигне дег.

22. jan. 2012

19. jan. 2012

Miskunn deg over oss HerreI fjor fikk jeg beskjed  Nå fikk jeg beskjed at vi var i den siste time, sånn nøyaktig hvor vi var fikk jeg ikke vite

16. jan. 2012

Hva sier du med din munn?

6 La alt dere sier, være vennlig, og la det ha salt og kraft, så dere vet hvordan dere skal svare hver enkelt.

14. jan. 2012

Hvem var Jesus?1Joh 5:1Enhver som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud
Luk10:22At har min Far overgitt til meg. Ingen vet hvem Sønnen er uten Faderen, og ingen vet hvem Faderen er uten Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for.»

Joh824 Jeg sa at dere skal dø i deres synder. For hvis dere ikke tror at «jeg er Han», skal dere dø i deres synder

Hos13 4 Jeg er Herren din Gud,
        helt fra du var i Egypt.
        Du kjenner ingen annen Gud enn meg,
        foruten meg er det ingen frelser.2Joh 7 For det er gått mange forførere ut i verden, slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Det er forføreren, det er Antikrist!  

Joh8 58 Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Før Abraham var, er jeg.»
joh1I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.  2 Han var i begynnelsen hos Gud.  3 Alt er blitt til ved ham; uten ham er ikke noe blitt til av alt som er tilJoh14 14 Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss

1Joh5 7 For det er tre som vitner:  8 Ånden og vannet og blodet, og disse tre samstemmer

 John 10:30 "Jeg og Faderen er ett."

Matteus 28:19: "Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler! Döp dem i Faderns och Sønnens och den Hellige Ånds navn
Sak14 9 Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være én og hans navn det eneste.


1Tim3 16 Det må alle bekjenne, at gudsfryktens hemmelighet er stor:
        Han ble åpenbart i menneskers skikkelse,
        vant sin rett i Ånden,
        ble sett av engler,
        forkynt for folkene,
        trodd i verden,
        tatt opp i herlighet.Jes9  6 For et barn er oss født,
        en sønn er oss gitt.
        Herreveldet er lagt på hans skulder,
        og hans navn skal være:
        Underfull Rådgiver, Veldig Gud,
        Evig Far og Fredsfyrste.

Jes44 6 Så sier Herren,
        Israels konge og forløser,
        Herren, Allhærs Gud:
        Jeg er den første, og jeg er den siste,
        foruten meg er det ingen Gud.
   

ÅP1  8 Jeg er Alfa og Omega, sier Gud Herren, han som er og som var og som kommer, Den Allmektige

Åp1 17 Da jeg så ham, falt jeg som død ned for føttene hans. Men han la sin høyre hånd på meg og sa:
        Frykt ikke! Jeg er den første og den siste
18 og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet og har nøklene til døden og dødsriket.


Mark2:5 Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: «Sønn, dine synder er tilgitt.»

Jes43: 25 Jeg, ja jeg, er den som utsletter
        dine misgjerninger for min skyld;
        dine synder kommer jeg ikke mer i hu.

Hos13: 4 Jeg er Herren din Gud,
        helt fra du var i Egypt.
        Du kjenner ingen annen Gud enn meg,
        foruten meg er det ingen frelser.

11. jan. 2012

Brian Doerksen - You are everything


NYDELIG SANG

Jeg tror både mennesker og dyr blir frelst

DYR OG MENNESKER1Mos9:5 Bare for deres eget blod vil jeg kreve hevn. Jeg vil kreve både dyr og mennesker til regnskap. Jeg vil kreve hver mann til regnskap når han tar livet av sin neste.


Salme36: 7 Din rettferd er som mektige fjell,
som det store havdyp er dine dommer.
Du berger mennesker og dyr.


Forkynneren3: 19 Den samme lagnad venter
både mennesker og dyr.
Den ene skal dø som den andre,
samme livsånde har de alle.
Mennesker har ingen fortrinn framfor dyr.
For alt er tomhet.
20 Alle går til det samme sted.
Alle er kommet av jord
og skal bli til jord igjen.
21 Hvem vet om menneskers ånd stiger opp,
mens dyrenes ånd farer ned i jorden?
Jer31: 27 Se, dager skal komme, lyder ordet fra Herren, da jeg både i Israel og Juda sår ut en sæd av mennesker og dyr.
Jona3: 8 Men de skal kle seg i botsdrakt, både mennesker og dyr, og rope til Gud av all makt og vende om fra sin onde ferd og den urett de gjør.

Jona4:. 11 Skulle da ikke jeg være bedrøvet over storbyen Ninive hvor det bor mer enn tolv ganger ti tusen mennesker som ikke vet forskjell på høyre og venstre, og hvor det også fins en mengde dyr?»
Jesaja43: 20 Markens dyr skal ære meg,

både sjakaler og strutser.

For jeg gir vann i ødemarken

og lar elver renne i ørkenen,

så mitt utvalgte folk kan få drikke


DET NYE JERUSALEM

Jesaja 65:25 Ulven og lammet skal beite sammen,


løven skal ete halm som oksen,

men slangen skal ha mold til mat.

Ingen skal skade eller ødelegge noe

på hele mitt hellige fjell, sier Herren.
Rom8:22 Vi vet at alt som er skapt, stønner og lider som i fødselsveer helt til denne dag. 23 Og ikke bare det, men også vi som har fått Ånden, den første frukt av den kommende høst, vi sukker med oss selv og lengter etter den dag da vårt legeme blir fridd ut, og vi blir Guds barn helt og fullt.

10. jan. 2012

Ble utsendet til Jesus forandret etter at han oppsto fra de døde?

Det kan jo virke slik på de som så han, Maria Magdalena trodde det var gartneren,helt til han nevnte navnet hennes. Emanusvandrene kjente han heller ikke igjen på utseende,(noe hindret dem i å se-vantro)men gjennkjente han da de brøt brødet(øynene ble åpnet) og de forsto at det var Jesus, som hadde åpnet skriftene for dem på veien.


 Kilder:Joh 20:15-16-Lukas 24:13-35


 Men vi kan jo koke det ned til det helt enkle: Jesus åpenbarer seg for hvem han vil og når han vil.

9. jan. 2012

glitter graphics
Free Glitter Graphics, God Glitter Graphics Ja hva er det Herren sier? Takk Gud under alle forhold.

Verdens håp

Vi som tror har et håp fordi vi tror han som har fremtiden i sine hender og har nøklene til døden og dødsriket. Vi trenger ikke frykte sier HAM,Kongenes Konge♥ Joh åpenbaring 1:17
Frykt ikke! Jeg er den første og den siste 18 og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet og har nøklene til døden og dødsriket.
For ved å tro har vi allerede gått over fra døden til livet! Joh5:24
Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, han har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet.
Vi tror med full visshet fordi vi har fått Den Hellige Ånd. 2Kor 1:22 Han har også satt sitt segl på oss og gitt oss Ånden som pant i våre hjerter.
PS GUDEBILDENE SOM ER BRUKT HER HAR JEG IKKE LAGET, FOR JEG ER EGENTLIG I MOT SLIKE BILDER, DA VI IKKE VET HVORDAN JESUS ELLER ANDRE I GUDOMMEN SER UT.2MOS20:4 Du skal ikke lage deg noe gudebilde, eller noe slags bilde av det som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden. Fest blikket på Ham(ORDET) som er troens opphavsmann og fullender.

8. jan. 2012

O Store Gud

7. jan. 2012

Velsignelsen

6. jan. 2012

"Ukvalifiserte kristne" og Guds herlighet


Om du er som meg, så har du ikke fortjent frelsen. Ved enkelte anledninger blir dette gjort ekstra tydelig. Guds ord gir oss håp og hvile i slike stunder.

Rom 3,23-24: "for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de erklært rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus."

GUDS NÅDE ER DEG NOK

5. jan. 2012

Vi har en himmel å vinne og et helvete å unnfly


Hvilken vei velger du?

Fader vår, du som er i himmelen!
La ditt navn holdes hellig.
La ditt rike komme.
La din vilje skje på jorden
som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød. 12 Forlat oss vår skyld,
som vi òg forlater våre skyldnere.
Led oss ikke inn i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt, og makten og æren i evighet.
Amen