Advarsel mot å trekke seg bort fra Guds Nåde

Jag etter fred med alle og etter helliggjørelse, for uten den skal ingen se Herren. Hebr 12,14

4. aug. 2012

Rettferdigheten er en gave

Det er en helt enorm forskjell på menneskets egen selvrettferdighet og rettferdigheten som er en Guds gave. Et selvrettferdig menneske roser seg selv,mens den rettferdighet som Gud gir,får en til å opphøye Kristi fullbragte verk. " Døden fikk herredømme på grunn av et menneskets fall. Hvor mye mer skal da ikke de eie livet og få herredømme ved den ene,Jesus Kristus,de som tar i mot Guds store nåde og rettferdighetens gave"(Rom.5:17)