Advarsel mot å trekke seg bort fra Guds Nåde

Jag etter fred med alle og etter helliggjørelse, for uten den skal ingen se Herren. Hebr 12,14

27. feb. 2012

Jesus er Herre

Det er Herren man må tjene og adlyde, ikke mennesker og dems ønsker, og evt krav.

26. feb. 2012

Ord til de svake og uforstandige i denne verdens øyne.

Se aldri ned på andre menneskers svakhet og uforstandighet, for du som går for å være vis kan plutselig bli til skamme.1 Kor 1:.27 Men det som går for å være uforstandig i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Det som regnes som svakt i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme.28 Det som står lavt i verden, det som blir foraktet, det som ingenting er, det utvalgte Gud seg for å gjøre til intet det som er noe,29 for at ikke noe menneske skal rose seg overfor Gud.30 Dere er hans verk ved Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning,31 for at den som roser seg, skal rose seg av Herren, slik det står skrevet.

♥Amen♥

23. feb. 2012

Opprykkelsen før eller etter trengselen?
Ha det samme sinnelag og samme lære sier skriften, likevel finnes det  like mye ulike syn som det finnes ulike sokker. Jeg har lyst å diskutere med deg med skriften  i hånd, for det er jo den vi må forholde oss til  og ikke våre egne meninger og ønsker.

Da hører jeg gjerne hva du tror og hvilke skriftsteder som bekrefter din tro:)

Jeg selv tror opprykkelsen skjer etter den store trengsel.

21. feb. 2012

Låt oss alla en gång mötasJa det er dette som må være vår bønn, for Gud vil at alle mennesker skal bli frelst å komme til sannhets erkjennelse.

18. feb. 2012

Ord motatt.

Si ikke:"Jeg vil gjengjelde ondt med ondt" vent på Herren så hjelper han deg.15. feb. 2012

Trelldomsånden må brytes i Jesu navn


Jeg har blitt mye mer kjent med den etter jeg begynte å bruke internett. Ja for mange ganger er det noe som plager meg til tider. F.eks at jeg leser et innlegg og føler at jeg MÅ svare for å være høflig eller at noen kontakter meg f.eks og jeg føler at jeg MÅ svare enda Gud ganske sikkert ikke vil at jeg skal gjøre det, iallefall ikke på det gitte tidspungt i en slags trelldom. Jeg vet ikke om dere forstår hva jeg mener, eller om dere kan ha kjent på det samme? Trelldomsånden sier alltid du MÅ,du BURDE,du SKAL, jeg prøver å tenke slik at om det er kjærligheten som prøver å kontakte meg så er den tålmodig og langmodig. Den krever ikke.

12. feb. 2012

HVA SIER BIBELEN OM EKTESKAPET?


Det er mange meninger ute å går når det gjelder ekteskapet, men det som er viktig å vite er hva Gud mener og har sagt om dette. For vi må bygge våre liv på sannheten og ikke i selvbedrag og løgn. Jak1:22 

Matt19: 3 Noen fariseere kom for å sette ham på prøve, og de spurte: «Har en mann lov til å skille seg fra sin hustru av en hvilken som helst grunn?» 4 Han svarte: «Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen av skapte dem til mann og kvinne 5 og sa: Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett. 6 Så er de ikke lenger to; deres liv er ett. Det som altså Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille.» 7 De spurte ham: «Hvorfor har da Moses bestemt at mannen skal gi hustruen skilsmissebrev, og så kan han skille seg fra henne?» 8 Han svarte: «Fordi dere har så harde hjerter, gav Moses dere lov å skilles fra hustruen. Men fra begynnelsen av var det ikke slik. 9 Jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd.»Som vi leser ser vi at  de ville sette Jesus på en prøve, Jesus svarer at Gud skapte dem til mann og kvinne, dermed slår han fast at det er kun mann og kvinne som kan gifte seg og bli ett, dette  utelukker mann og mann, kvinne og kvinne da skriften kaller dette sviktende dømmekraft, forvillelse og  noe som er avskyelig for Herren .Rom 1:25-32  3Mos 20:13 
Så sier Jesus som er hyrden, sannheten, veien og livet: at man ikke kan skille seg av noen annen grunn enn hor. Da er det altså ikke rom for noe annet, dette er da eneste grunnlag.Gifter man seg da med en annen begår man ekteskapsbrudd. I Malaki 2:16 sier Herren at han hater skillsmisse.

Hvor lenge varer ekteskapet? Jo bibelen forteller at ekteskapet gjelder til den ene parten er død.
Rom7:2 Man kan da ikke gifte seg med en annen så lenge den ene part er i live. Bibelen forteller at det å gifte seg igjen før dette er å drive hor. Man må da leve som enslig,avholdene i følge skriften. Til det må jeg si man virkelig må leve nær Herren for å klare, Ja Herren selv kan bli din ektemann står det i Jesaja 54:5

 Hvilke konsekvenser får det  om man bryter ekteskapet?

Man arver ikke Guds rike er bibelens ord.
1Kor 6:9  Heb 13:4  Gal 5:19  efeserne 5:5 Åp21:8  Les også:Man skal ikke sette Guds ord ut av kraft

10. feb. 2012

Man skal ikke sette Guds ord ut av kraft

Går det ann sier du kanskje nå? Ja i følge Jesus mister man Guds kraft ved å sette budene fra Gud utenfor-altså man blir en lovbryter og lager seg sine egne bud og spilleregler.

Les  selv:

Menneskebud og Guds bud
15Da kom noen fariseere og skriftlærde fra Jerusalem til Jesus og sa: 2 «Hvorfor bryter dine disipler de forskriftene vi har overtatt fra de gamle? De vasker ikke hendene før de spiser.» 3 Han svarte: «Og dere, hvorfor bryter dere Guds bud av hensyn til de forskrifter dere har overtatt? 4 For Gud sa: Du skal hedre far og mor, og: Den som bruker onde ord mot far eller mor, skal dø. 5 Men dere lærer: Den som sier til sin far eller mor: Det du skulle hatt av meg til hjelp, skal være en gave til templet – 6 han trenger ikke å hedre sin far eller mor. Altså har dere satt Guds ord ut av kraft av hensyn til de reglene dere har overtatt. 7 Dere hyklere! Jesaja profeterte rett om dere da han sa:
8 Dette folk ærer meg med leppene,
men hjertet er langt borte fra meg.
9 De dyrker meg forgjeves,
for det de lærer, er menneskebud.» Jeg har et eks her i denne sangen denne virket jo så bra med Guds ord å det hele, helt til dem satte Guds ord ut av kraft i slutten av sangen, der de synger at det er en tid til fred og de sverger at det er ikke for sent.
  
For hva sier Jesus om sverging?

Matt 5:Ed og ærlighet
33 Dere har også hørt det er sagt til fedrene: Du skal ikke sverge falskt, men holde det du har lovt for Herren med ed.34 Men jeg sier dere: Dere skal slett ikke sverge, verken ved himmelen, for den er Guds trone,35 eller ved jorden, for den er hans fotskammel, eller ved Jerusalem, for det er den store konges by.36 Sverg heller ikke ved ditt hode, for du kan ikke gjøre et eneste hår hvitt eller svart.37 La et ja være ja og et nei være nei! Det som er mer enn dette, er av det onde.

 I den nye Pakt er sverging forbudt!

Vi må jage  etter fred med mennesker og etter helliggjørelse/omvendelse etter sannheten. Guds ord er sannhet.

Tror jeg kommer til å oppdatere dette innlegg ved jevne mellomrom


9. feb. 2012

Jeg vil skryte litt av Guds kraft fordi jeg vil at andre skal oppleve det samme.

Guds  rike er en kraft, usynlig kraft, denne kraften kan man ikke se, men kjenne inni seg eller på kroppen. Jeg er kun et vitne som sier jeg kjenner denne kraften både i og på min kropp. Denne kraften er fra Gud for jeg kjenner den er hellig.  At han tar på min kropp er aldeles ikke noe merkelig og det er heller ikke noe spesielt med meg siden jeg kjenner det, det hele baseres på nåde,tro på Jesus  og hans ord. Ordet har blitt levendegjort/ virkeliggjort ved å lese ,lese,lese  og tro det, f.eks ordet:Jesaja49:16 Jeg har tegnet deg i mine hender,
dine murer står alltid for mine øyne.  ( dette er altså ikke bare en teori men blitt til en virkelighet)


Samme er det med ordet:Joh7:38 Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften har sagt, renne strømmer av levende vann.»39 Dette sa han om den Ånd de som trodde på ham, skulle få.

Jeg sier ikke at jeg alltid kjenner denne salige ånden og kraften, mange ganger kjennes  det ut som den forsvinner, men så er det der igjen, hvorfor dette skjer kan nok ha mange årsaker og svaret finnes i bibelen og man må bare tro at Den Hellige  Ånd veileder til den fulle og hele sannhet i alle ting. Jeg er iallefall veldig opptatt av dette med å vandre i ånden. Jeg leser jo at åndens frukt er:22 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet,23 tålsomhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven................... Er det sånn at da man viker av fra Ånden rammes vi av loven? Ja for jeg må jo ærlig innrømme at jeg har til tider brister eller har mangel på åndens  frukter.

Men det jeg kan si er at Uten Guds innblanding i mitt liv, ja da hadde jeg vært et enda værre menneske.


7. feb. 2012

Prøvelser


Hva gjør man når man føler Gud er langt borte og ikke hører våre bønner?
Vær sikker da er det en prøvelse, det  eneste vi da har er hans ord som er vår kjepp  og stav.

 Noen gode bibelvers i slike stunder:

Job35:14 Selv når du sier at du ikke ser ham,
ser han din sak. Bare vent på ham!


Rom11:29 For Gud angrer ikke sine nådegaver og sin utvelgelse.

Jak1: 2 Mine brødre, se det bare som en glede når dere møter alle slags prøvelser. 3 For dere vet at når troen prøves, fører det til utholdenhet.

1Pet1: 6 Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid må ha det vondt i mange slags prøvelser, om så skal være. 7 Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull blir prøvet i ild; troen, som er mye mer verd, må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer seg.

Åp 3:10 Fordi du har tatt vare på mitt ord om å holde ut, vil jeg bevare deg gjennom den tid av prøvelser som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden.11 Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, så ingen tar fra deg din krone!

1pet4:12 Mine kjære! Vær ikke forundret over den ildprøve dere må igjennom, som om det hendte dere noe merkverdig.13 Gled dere jo mer dere får del i Kristi lidelser, så dere kan juble av glede også når han åpenbarer seg i sin herlighet.

Dette er noe alle må gjennom, så ikke hør på løgnene djevelen prøver å hviske inni ditt øre, han forteller deg bare at du ikke er bra nok, du er elendig og klarer aldri å nå målet, Gud har forkastet deg osv.

Vit at det djevelen sier er løgn, for hva sier skriften?

Fil1: 6 Og jeg er viss på at han som begynte en god gjerning i dere, skal fullføre den – helt til Jesu Kristi dag.

Stå på, Gud er for oss,hvem er da i mot oss?

Joh 10:27 Mine sauer hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg.28 Og jeg gir dem evig liv; de skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd.29 Min Far som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive noen ut av min Fars hånd.30 Jeg og Faderen er ett.»

Tenk på det vi som tror skal  aldri  i evighet gå tapt vi har evig liv:)

6. feb. 2012

Trelldommens åk

Gal5:1Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke igjen tvinge inn under trelldommens åk.

Jeg merker jeg  fortsatt sliter med jeg burde ,skulle,og må osv...Må Herren fri oss fra dette Amen.

5. feb. 2012

Mennesket trenger Guds nåde.

Lukas 18:9En annen lignelse fortalte han til noen som stolte på at alt stod rett til med dem, og så ned på andre:10 To menn gikk opp til templet for å be. Den ene var fariseer og den andre toller.11 Fariseeren stilte seg opp og bad slik: «Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker, som snyter, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der.12 Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener.»13 Tolleren stod langt nede og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg for brystet og sa: «Gud, vær meg synder nådig!»14 Jeg sier dere: Tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt.

Så lenge et menneske erkjenner sin synd tror jeg ikke Jesus støter et menneske fra seg.

4. feb. 2012

Åndelige problemer,fra forgjengelighet til uforgjengelighet

Åndelige problemer er vel i grunn noe alle mennesker har i mer eller mindre grad da mennesket er tilbøyelig for synd og i den forbinnelse flykter bort fra Gud. Tomrommet må fylles og der er utvalget stort, satan har mye å by på og han har sine kanaler(de som lar seg bruke)Han er en frister, det må vi ikke glemme. Det kan se godt ut men det kan kun prøves på Guds ord. Satan er bare kommet for å stjele, drepe og ødelegge. Ja alle mennesker har blitt brukt av han i mer eller mindre grad. Ja selv vi kristne blir brukt av han til tider, dette er noe som ligger så latent hos menneske, for vi er så innpodet i løgner og bedrag fordi verden ligger i det onde.(Derfor må vi bekjenne syndene så Jesu blod kan rense oss) Det er kun sannheten som kan sette oss fri, ja Jesus sier:Den jeg får satt fri blir virkelig fri.Når vi får nådegaven fra Gud,da står det skrevet at vi går fra døden til livet. Men likevel kan vi ha tankebygninger som reiser seg i mot kunskapen om  Gud, Ja Gud sier selv:mine tanker er ikke deres tanker,mine veier er ikke deres veier. Men vi  vet at Gud ikke er kommet for å ødelegge.Jeremia 29:11 For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.

Luk9:: «Herre, vil du at vi skal by ild fare ned fra himmelen og fortære dem, slik som Elia gjorde?»55 Men han snudde seg og talte strengt til dem. «Dere vet ikke hva ånd dere er av,» sa han. «For Menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse.»


Som vi leste hadde disiplene tanker om ødeleggelse, men Jesus irettesatte  dem.Derfor må vi fornye våre tanker. Hva skriver Paulus i kor 10: 3 Vi lever som mennesker, men vi kjemper ikke som mennesker gjør. 4 For våre våpen er ikke fra mennesker, men de har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger 5 og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.

Når vi går fra døden og til livet blir vi nye skapninger på innsiden og denne skapningen må vokse i oss ved næring av Guds ord da vi ikke lever av brød alene men av hvert Guds ord. Vi må helliges i sannheten.


Joh 17,17Hellige dem i sannheten; ditt ord er sannhet.
                                                                   

Joh6:63 Det er Ånden som gjør levende; her kan mennesket intet utrette. De ord jeg har talt til dere, er ånd og liv.

Det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet.

Kor15:53 For dette forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og dette dødelige må bli kledd i udødelighet.

Vi har en kamp vi må bekjempe, våres egne tanker og all annen propaganda som verden har å by på.

Hvordan har du det nå? kjenner du Guds nærvær? Om ikke hva sier Guds ord om det? det kan være mange grunner, men det trenger heller ikke være farlig, for Herren sier i sitt ord:


Job 35,14Selv når du sier at du ikke ser ham, ser han din sak. Bare vent på ham!

2. feb. 2012

1. feb. 2012

Hellig blod

For ikke så lenge siden leste jeg i GT  om utøsing av uskyldig blod, litt senere tengte jeg på Jesus og som  i et syn fikk jeg se hans blod renne ned på jorden, jeg bøyde meg ned for å kysse det mens jeg tengte :Hellig blod , da kjente jeg Guds kraft i mitt indre/magen velle frem, som om det ble bekreftet. Jeg fikk se/kjenne det i ånden.