Advarsel mot å trekke seg bort fra Guds Nåde

Jag etter fred med alle og etter helliggjørelse, for uten den skal ingen se Herren. Hebr 12,14

21. des. 2016

Vi lengter

Dine sørgedager skal være til ende.

Dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i meg
I verden har dere trengsel. Men vær frimodig jeg har overvunnet verden.

Vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen som i veer. Ja, ikke bare det, men også vi som har fått Ånden som førstegrøde også vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning.
Og mens vi er her, sukker vi, fordi vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning.

Og mens vi er her, sukker vi, fordi vi lengter etter å bli overkledd med vår bolig fra himmelen. For så sant vi er ikledd den, skal vi ikke bli funnet nakne. Vi som er i dette teltet, sukker under byrden. For vi vil ikke bli avkledd men overkledd, for at det dødelige skal bli oppslukt av livet.

Og han sa til meg: Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har vasket sine kapper og gjort dem hvite i Lammets blod. Derfor er de for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel, og han som sitter på tronen, skal reise sin bolig over dem. De skal ikke hungre mer, heller ikke tørste mer. Solen skal ikke falle på dem, eller noen hete. For Lammet, som  er midt for tronen, skal vokte dem og føre dem til livets vannkilder. Og Gud skal tørke bort hver en tåre fra deres øyne.