Advarsel mot å trekke seg bort fra Guds Nåde

Jag etter fred med alle og etter helliggjørelse, for uten den skal ingen se Herren. Hebr 12,14

10. mai 2012

Mennesker med sjel uten Ånden

Judas brev 1:17 Men dere, mine kjære, må huske det som er forutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostler,18 da de sa til dere: «I den siste tid skal det komme folk som spotter og følger sine egne ugudelige lyster.»19 Dette er de som skaper splittelse; de har sjel, men Ånden har de ikke.20 Men dere, mine kjære, må bygge dere selv opp på deres høyhellige tro og stadig be i Den Hellige Ånd.21 Hold dere i Guds kjærlighet, mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi miskunn, som gir dere evig liv.22 Dem som tviler, skal dere ha barmhjertighet med.23 Andre skal dere redde ved å rive dem ut av ilden. Og noen skal dere ta dere av, men vær varsomme så dere til og med avskyr kappen som er flekket av sanselighet!

8. mai 2012

Predikant velsigner løgnen om barnedåpen.

Hørte nettopp på en predikant som sa det var helt greit at noen forkynte barnedåp selv om han trodde på den bibelske dåpen selv. Hvorfor ikke kalle en spade for en spade? Er han redd for å bli forfulgt for sannhetens skyld? De som forkynner barnedåp er vranglærere! Sånn er det bare, for de som tilber Gud må tilbe i Ånd og Sannhet. Sannheten står skrevet i Bibelen, da kan ikke mennesker lage sine egne regler og ritualer. Det er ikke riktig av en predikant å velsigne løgn og bedrag.