Advarsel mot å trekke seg bort fra Guds Nåde

Jag etter fred med alle og etter helliggjørelse, for uten den skal ingen se Herren. Hebr 12,14

8. feb. 2014

OM VRANGLÆRE

VRANGLÆRE er det nok av i den siste tid. 2Pet 2:2Men det fantes også falske profeter i folket, og på samme måte skal det opptre vranglærere blant dere. De skal lure inn vranglære som fører til undergang, og til og med fornekte den Herre som har løskjøpt dem. Dermed fører de seg selv snart i fortapelse. 2 Mange kommer til å følge dem i deres utskeielser, og sannhetens vei vil bli spottet på grunn... av dem. 3 De er ute etter penger og farer med dikt og bedrag for å slå mynt på dere. Men alt lenge har de hatt dommen hengende over seg, og fortapelsen venter på dem.( OG HVEM ER UTE ETTER PENGER OG FARER MED DIKT OG BEDRAG I DAG FOR Å SLÅ MYNT PÅ DERE?) La ingen bedra dere på noen måte er Jesu budskap. Matt 7:15 Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver. Matt 24,11 Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill. (SANNHETEN ER AT DE VIL FØRE MANGE VILL) Dette er altså ingen spøk! Mark 13:Når Menneskesønnen kommer 21 Om noen sier til dere: «Se her er Messias» eller: «Se der er han», så tro det ikke! 22 For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre tegn og under for om mulig å føre de utvalgte vill. 23 Vær på vakt! Jeg har sagt dere alt på forhånd. 24 Men i de dager, etter denne trengselstid, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. 25 Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelrommets krefter skal rokkes. 26 Og de skal se Menneskesønnen komme i skyene med stor makt og herlighet. 27 Han skal sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra jordens ende til himmelens ytterste grense. (SÅ AT FOLK GJØR TEGN OG UNDER ER INGEN GARANTI PÅ AT DE ER SANNE) LYKKEKRISTENDOM er også noe tullball som ikke har hold i bibelen. Det er ikke sånn at man bekjenner Jesus som frelser så har du tatt i mot biletten til himmelen, ja og da er det bare å være glad og sveve bortover på en rosa sky?????? HÆÆÆ? hører du virkelig på sånt sludder å vås? Nei bibelen snakker om lidelser, angt og forfølgelse. Jeg skjønner godt at dette ties det om, for folk vil bare ha det som klør i øret: Tegn og under, lykke og velsignelse (materielle goder) Ja da er man på rett vei lissom....... WAKE UP......Prøv heller det som ikke klør like godt i øret, ja forsøk f.eks. Å arbeide på din frelse med FRYKT OG BEVEN. Fillperne 2:12 2 Tim 2,3 Lid også du vondt som en god Jesu Kristi stridsmann. 2kor1: 5 For likesom vi har rikelig del i Kristi lidelser, får vi ved Kristus også rikelig trøst. Jak1: 2 Mine brødre, se det bare som en glede når dere møter alle slags prøvelser.

Ingen kommentarer: