Advarsel mot å trekke seg bort fra Guds Nåde

Jag etter fred med alle og etter helliggjørelse, for uten den skal ingen se Herren. Hebr 12,14

12. feb. 2014

Carman-Tell me the story of Jesus.wmv (+ spilleliste)


Ingen kommentarer: