Advarsel mot å trekke seg bort fra Guds Nåde

Jag etter fred med alle og etter helliggjørelse, for uten den skal ingen se Herren. Hebr 12,14

13. feb. 2014

Matt Redman - Blessed Be Your Name


Ingen kommentarer: